Szybki transport prefabrykatów

MBN Holzelemente

Praca suwnic w takt operacji robotów

Ciągłość produkcji

Wytwarzanie prefabrykatów do budowy domów firma MBN Holzelemente GmbH realizuje za pomocą robotów portalowych, które z płyt bazowych wykonują kompletne ściany i stropy. Linie produkcyjne są zaopatrywane w materiał przez suwnice ze specjalnymi trawersami – w takt pracy maszyn automatycznych. Łącznie trzy urządzenia suwnicowe Demag Cranes są odpowiedzialne za logistykę w magazynie i utrzymanie ciągłości produkcji.

  • 2 sprzężone suwnice pomostowe dwudźwigarowe ze specjalną trawersą w magazynie
  • 2 suwnice każda z 2 sprzężonymi mostami na produkcji

  Suwnice do pracy w magazynie i na produkcji

  Optymalny przepływ materiału

  Hale magazynowe i produkcyjne firmy MBN Holzelemente GmbH w Heiligengrabe sąsiadują bezpośrednio z terenem dostawcy płyt OSB. W ten sposób płyty są dostarczane najkrótszą drogą z produkcji do procesu dalszej obsługi.  Płyty o maksymalnych wymiarach 2,8 m x 15 m  są tam przejmowane przez suwnicę ze specjalną trawersą. Specjalna konstrukcja przejmuje w komplecie cały stos o ciężarze maks. 23 ton – odpada czasochłonne stertowanie pojedynczych płyt.

  Duża precyzja

  Jednostka suwnicowa składa się z dwóch sprzężonych mechanicznie 16-tonowych suwnic pomostowych dwudźwigarowych, z których jedna jest  wyposażona w elementy sterujące. Z rozstawem 30 m urządzenie suwnicowe przejeżdża całą 120-metrową nawę hali magazynowej. Przemienniki częstotliwości sterują jazdą i podnoszeniem, umożliwiając oprócz łagodnego rozruchu precyzyjne pozycjonowanie transportowanego towaru. Przy ekspedycji z magazynu  płyty są stosami odstawiane przez suwnicę na przenośnik łańcuchowy, który łączy magazyn poprzez śluzę z linią produkcyjną.

  Produkcja

  W hali produkcyjnej firma MBN stosuje dwie suwnice Demag. Obie jednostki suwnicowe składają się z dwóch suwnic pomostowych jednodźwigarowych EKKE, z których jedna jest wyposażona w technikę sterującą. Przegub membranowy zapewnia stały odstęp między hakami wynoszący 9 m, wymagany do pracy trawers ssących. Za pomocą trawersy suwnica podnosi najwyższą płytę ze stosu i transportuje ją do jednego z czterech stanowisk produkcyjnych. Cały proces wstępnej produkcji trwa jedynie kilka minut – krótki okres, w którym suwnica musi zapewnić zasilanie materiałem. Dlatego też konieczna jest szybka praca , aby zagwarantować stałe zaopatrzenie linii produkcyjnych w materiał.

  Liczy się prędkość

  Oprócz sprawnego ruchu sterowanego przez przemienniki częstotliwości na wszystkich poziomach, MBN położył szczególny nacisk na uzyskiwane prędkości ruchu: bezstopniowa jazda suwnicy z prędkością od 5 do 60 m/min i jazda wózka z prędkością do maks. 30 m/min miały decydujące znaczenie dla złożenia zamówienia w firmie Demag Cranes. Suwnice przejmują  prefabrykaty budowlane o grubości do 250 mm i długości 10 m bezpośrednio z maszyny i ładują je na samochód ciężarowy.

  Niezrównana elastyczność

  Rozwiązania suwnicowe oferują dużą elastyczność przy manewrowaniu wszystkimi wyprodukowanymi elementami, do których należą też mniejsze elementy konstrukcyjne jak wycięcia w schodach i zaokrąglone trójkąty w ścianie szczytowej. W tym celu trawersę można szybko odczepić od suwnicy i użyć do transportu haka.

  Projektowanie otwarte na wyzwania przyszłości

  Architektura naw hali produkcyjnej i magazynowej jest utrzymana w konwencji odbicia lustrzanego; również tory suwnicowe zostały zaprojektowane dla identycznych obciążeń. Daje to firmie MBN swobodę w sposobie przyszłego użytkowania obu hal.