Koncept intralogistiky společnosti Demag

Více flexibility ve výrobě zemědělských strojů

19 univerzálních jeřábových zařízení a dva KBK systémy pro společnost Bednar FMT v České republice

Zákazník

Výrobce zemědělských strojů, společnost Bednar FMT, byla založena v roce 1997 a jako dnešní inovativní producent zemědělské techniky pro zařízení určená k obdělávání půdy, výsev, hnojení a řízení posklizňových zbytků jako nováček tehdy vstupovala mezi tehdejší velké hráče v odvětví. Společnost působí v 35 zemích a exportuje asi 90 % svých strojních zařízení do celého světa.

Úkol

Rozvoj vyžaduje prostor. Z tohoto důvodu společnost Bednar FMT v břenu 2020 uvedla do provozu nový montážní závod v královehradeckém kraji. Cíl: Koncovou montáž usnadňuje nová koncepce toku materiálu a zemědělské stroje se montují v několika krocích.

Ve fázi předběžné montáže se musí přepravovat břemena s hmotnostmi od 15 do 500 kg. V následné montáži dílčích sestav se pak už manipuluje s břemeny s hmotností až 2 tuny a v koncové montáži si musí závod poradit s břemeny o hmotnosti až 10 tun. Z hlediska intralogistiky to znamená: Bylo potřeby vybrat jeřáby a manipulační řešení pro tři různé kategorie hmotností.

Řešení

S tímto požadavkem se společnost Bednar FMT obrátila na naše obchodní oddělení v České republice a po prvních rozhovorech a návštěvě našeho závodu ve Slaném se firma rozhodla pro koncept intralogistiky od společnosti Demag. V montážním závodu působí od jeho otevření 19 mostových jeřábů Demag typu EKKE, vždy se dvěma pojezdovými kočkami (s nosnostmi 3,2 a 5 tun) a vždy pěti podvěsnými jeřáby na dvou 62 metrů dlouhých jeřábových drahách.

S mostovými jeřáby je možné – díky zdvihacím zařízením pracujícím v tandemovém režimu – přepravovat i velkoobjemová břemena. Oba lehké jeřábové systémy KBK jsou ideálně vhodné pro flexibilní přepravu menších břemen.

S naším konceptem mohla společnost Bednar FMT realizovat praktickou, odstupňovanou a v případě potřeby rozšiřitelnou koncepci toku materiálu, která vytváří vhodné podmínky pro montáž jak kompaktních strojních zařízení, tak zemědělských strojů s pracovní šířkou až 18 metrů. Náš zákazník může vyrábět flexibilně a efektivně na jedné výrobní lince přesně tak, jak si to přál.

Zvláštnosti

Díky ergonomickému rádiovému ovládání DRC-10 může obsluha zařízení využít plynulé pojíždění jeřábu a kočky nebo zdvihání břemen k cílené a bezproblémové manipulaci s velkými břemeny. Se systémem Demag SafeControl bylo dosaženo maximální možné bezpečnosti pro dočasný tandemový provoz jeřábů anebo použití více jeřábů na jedné jeřábové dráze. Toto ovládání splňuje požadavky na bezpečnostní funkce s výkonovou úrovní „c“ podle kategorie 2.

Díky profilu KBKII-H je možné modulární lehký jeřábový systém KBK využít téměř pro každý úkol, který se týká montáží, vyřizování objednávek a expedice zboží. Profil umožňuje i při velkém rozpětí přepravovat břemena s hmotností až 2 tuny.