Koncepcja logistyki wewnętrznej według firmy Demag

Większa elastyczność w branży produkcji maszyn rolniczych

19 uniwersalnych urządzeń suwnicowych i dwa systemy KBK dla firmy Bednar FMT w Czechach

Klient

Firma Bednar FMT produkująca maszyny rolnicze powstała w 1997 roku i jako innowacyjny producent maszyn rolniczych do uprawy roli, siewu, nawożenia i zarządzania resztkami pożniwnymi, jest nowym przedsiębiorstwem wśród dużych graczy z branży. Firma działa w 35 krajach i 90% swoich maszyn eksportuje na cały świat.

Zadanie

Aby rosnąć trzeba mieć przestrzeń. Z tego powodu firma Bednar FMT otworzyła w marcu 2020 roku nowy zakład montażowy we wschodnio-czeskim regionie Hradec Králové. Cel: Montaż końcowy ułatwia nowa koncepcja przepływu materiałów, natomiast maszyny rolnicze są składane kilkuetapowo.
Na etapie montażu wstępnego obsługiwane są ładunki o wadze od 15 do 500 kg. Kolejny etap może obejmować ładunki o masie do 2 t, a podczas montażu końcowego muszą być przenoszone ładunki do 10 t. Z perspektywy logistyki wewnętrznej oznacza to, że: Trzeba było wybrać suwnice i rozwiązania transportowe dla trzech różnych klas wagowych.

Rozwiązanie

To zadanie firma Bednar FMT powierzyła naszemu działowi sprzedaży w Czechach i po wstępnych rozmowach oraz wizycie w naszym zakładzie w miejscowości Slaný zdecydowała się na koncepcję logistyki wewnętrznej firmy Demag. Od momentu jej ukończenia w zakładzie montażowym pracuje 19 suwnic pomostowych Demag EKKE, każda z dwoma wózkami (o udźwigu 3,2 i 5 t) oraz po pięć suwnic podwieszonych na dwóch torach jezdnych o długości 62 metrów.
Dzięki pracującym w tandemie wciągnikom suwnice pomostowe mogą również przenosić ładunki wielkogabarytowe. Dwa systemy lekkich suwnic KBK idealnie nadają się do elastycznego przenoszenia mniejszych ładunków.
Dzięki naszej koncepcji firma Bednar FMT była w stanie wdrożyć praktyczną, wyskalowaną i, w razie potrzeby, dającą się rozszerzyć koncepcję przepływu materiału z jednego źródła, co umożliwia montaż zarówno maszyn kompaktowych, jak i maszyn rolniczych o szerokości roboczej do 18 metrów. W rezultacie zgodnie z życzeniem naszego klienta produkcja odbywa się w sposób elastyczny i wydajny w obrębie jednej linii produkcyjnej.

Funkcje specjalne

Dzięki ergonomicznemu sterownikowi radiowemu DRC-10 operator może w sposób dokładny i bezproblemowy używać bezstopniowego przesuwu suwnicy i wózka oraz podnośnika do obsługi dużych ładunków.
Demag SafeControl zapewnia największe możliwe bezpieczeństwo podczas tymczasowej pracy suwnic w tandemie, jak również w przypadku stosowania kilku suwnic na jednym torze jezdnym suwnicy. To urządzenie sterujące spełnia wymagania dotyczące funkcji sterowania związanych z bezpieczeństwem o poziomie wydajności „c” zgodnie z kategorią 2.
Dzięki profilowi KBKII-H modułowy system lekkich suwnic KBK może być używany do prawie każdego zadania w obszarze montażu, kompletacji zamówień i wysyłki. Profil umożliwia transport o masie do 2 t nawet przy dużych rozpiętościach.