Łatwa obsługa – bezpieczne sterowanie

Kaseta sterownicza DST

Łatwe i bezpieczne sterowanie

Kasety sterownicze serii DST to uniwersalne sterowniki suwnic, dźwignic i wciągników. Powody są oczywiste:

 • 3 wielkości konstrukcyjne z licznymi kombinacjami elementów obsługowych i sterujących
 • Ergonomiczna budowa i obsługa
 • Elementy sterujące do sterowania bezpośredniego i pośredniego stycznikowego
 • Wysoki stopień bezpieczeństwa pracy

Twój kontakt

Demag contact

Demagcranes

E-Mail
ul. Azymutalna 9
80-298 Gdańsk
Polska

Telefon:
+48 32 20 54 295

Further information

Zalety w skrócie

Możliwość indywidualnego dopasowania

 • Przyjazna użytkownikowi wersja wykonania w różnych formach konstrukcyjnych z 3, 6, 7 lub 9 elementami obsługowymi
 • Indywidualne konfigurowanie i sprzężanie dwóch kaset sterowniczych DST z maks. 18 pozycjami montażowymi

Wygodna obsługa

 • Obsługa bez zmęczenia dzięki ergonomicznej formie obudowy
 • Praca w naturalnej, wygodnej postawie ciała dzięki nachyleniu kasety sterowniczej

Wysoki stopień bezpieczeństwa

 • Wysoka niezawodność działania dzięki dodatkowym odciągom kablowym

Dane techniczne

Kasety sterownicze serii DST odznaczają się wysokimi parametrami technicznymi:

 • Dopuszczalna temperatura otoczenia dla części gumowych i termoplastycznych od -25°C do +70°C, dla obudowy od -40°C do +150°C

Sterowanie

 • 3, 7 lub 9 jednorzędowych pozycji montażowych (również do specjalnych zastosowań)
 • Sprzężanie dwóch kaset sterowniczych DST  6, 7 lub 9 dla maks. 18 pozycji montażowych (w dwóch rzędach)
 • Elementy sterujące do sterowania jedno-, dwustopniowego lub bezstopniowego
 • Jednoczesne dwubiegunowe łączenie przy sterowaniu bezpośrednim

Obudowa

 • Obudowa z poliestru wzmocnionego włóknami szklanymi o dużej odporności na wstrząsy i uderzenia
 • Trudno palna i samogasnąca
 • Wysoka odporność na działanie spirytusu, eteru, benzyny, terpentyny, benzolu, smarów, olejów, rozcieńczonych kwasów i ługów

Bezpieczeństwo

 • Skok i siły nacisku wg DIN 33401, siła trzymania < 8 N
 • Wymuszone otwieranie wzajemnie ryglujących się elementów sterujących
 • Wykluczone jednoczesne sterowanie w przeciwnych kierunkach ruchu
 • Izolacja ochronna wg VDE 0100, część 410
 • Stopień ochrony IP 65 wg DIN VDE 0470/EN 60529/IEC 529
Elementy sterujące dla sterowania bezpośredniego
Typ SES 1 Z SES 2 Z SEDN
Wersja wykonania Jednostopniowy element sterujący
2 zestyki rozwierne + 2 zestyki zwierne
Dwustopniowy element sterujący
2 zestyki rozwierne i 2 zestyki zwierne w 1. stopniu
2 zestyki przełączne w 2. stopniu
Jednostopniowy przełącznik suwnicy
(wyłączenie awaryjne),
3 zestyki rozwierne
Kategoria użytkowa
wg VDE 0660 /
EN 60947
AC 3 / AC 4 AC 3 / AC 4 AC 1
Elementy sterujące dla sterowania pośredniego
Typ SES 1 SES 2 SESN
Wersja wykonania Jednostopniowy element sterujący
1 zestyk rozwierny + 1 zestyk zwierny
Dwustopniowy element sterujący
1 zestyk rozwierny i 1 zestyk zwierny w 1. stopniu
  1 zestyk zwierny w 2. stopniu
 
Jednostopniowy element sterujący
(wyłączenie awaryjne),
1 zestyk rozwierny + 1 zestyk zwierny
Kategoria użytkowa
wg VDE 0660 /
EN 60947
AC 15 AC 15  
Elementy sterujące dla sterowania bezpośredniego i pośredniego
Znamionowe napięcie robocze [V] 230 400 500 230 400 500
Prąd znamionowy [A] 10
(20)
6
(12)
4.5
(9)
Ith 2 25 (dla zdolności do przełączania obciążenia do 5,5 kW)
Znamionowe napięcie izolacji Ui 500 V~ wg VDE 0110, CSA 150Vac