Do bezpośredniego sterowania napędami o mocy do 5,5 kW

Kaseta sterownicza DSK

Łatwe sterowanie

Sterowanie z poziomu roboczego dźwignicami czy też sterowanie maszynami: przewodowe kasety sterownicze serii DSK radzą sobie doskonale z każdym zadaniem.

Dlaczego tak jest?

 • Wysoki stopień bezpieczeństwa pracy
 • Sterowanie bezpośrednie lub stycznikowe
 • Ergonomiczna budowa i obsługa
 • Wszechstrone możliwości indywidualnych ustawień

Twój kontakt

Demag contact

Demagcranes

E-Mail
ul. Azymutalna 9
80-298 Gdańsk
Polska

Telefon:
+48 32 20 54 295

Product information

Zalety w skrócie

Wysoki stopień bezpieczeństwa

 • Blokada mechaniczna elementów sterujących
 • Wykluczone jednoczesne sterowanie w przeciwnych kierunkach ruchu

Precyzja działania

 • Bezpośrednie sterowanie napędami o mocy silnika do 5,5 kW dzięki różnym typom elementów sterujących
 • W przypadku wyższych mocy pośrednie sterowanie stycznikowe

Wygodna obsługa

 • Obsługa bez zmęczenia dzięki ergonomicznej formie obudowy
 • Praca w naturalnej, wygodnej postawie ciała dzięki nachyleniu kasety sterowniczej

Indywidualne wykonania

 • Wersje wykonania przystosowane do potrzeb klienta (np. długość kabla)

Dane techniczne

Kasety sterownicze serii DSK odznaczają się wysokimi parametrami technicznymi:

 • Dopuszczalna temperatura otoczenia od -25 °C do +70 °C

Sterowanie

 • Element sterujący CBDN (stop awaryjny)  z wymuszonym odłączeniem zestyków rozwiernych
 • Bezpośrednie sterowanie napędami o mocy do 5,5 kW
 • Jednoczesne dwubiegunowe łączenie przy sterowaniu bezpośrednim
 • Elementy sterujące do sterowania bezpośredniego lub stycznikowego

Obudowa

 • Obudowa z termoplastycznego tworzywa sztucznego o dużej odporności na wstrząsy i uderzenia
 • Trudno palna, odporna na korozję i wpływy atmosferyczne
 • Wysoka odporność na działanie paliw, wody morskiej, smarów, olejów i ługów

Bezpieczeństwo

 • Odciążenie za pomocą specjalnego węża z dodatkowym zabezpieczeniem przeciwzgięciowym
 • Izolacja ochronna wg DIN VDE 0100 część 410
 • Skok i siły nacisku wg DIN 33401, siła trzymania < 8 N
 • Seryjny stopień ochrony IP 55 wg DIN VDE 0470   w położeniu „wiszącym”
 • IP65 na życzenie
Elementy sterujące dla sterowania bezpośredniego
Typ CBD 1 CBD 2 CBDN
Wersja wykonania Jednostopniowy element sterujący
2 zestyki zwierne
Dwustopniowy element sterujący
2 zestyki zwierne w 1. stopniu
2 zestyki przełączne w 2. stopniu
Jednostopniowy przełącznik suwnicy
(wyłączenie awaryjne), 3 zestyki rozwierne
Napięcie pomocnicze [V] 230 400 500 230 400 500
Prąd pomocniczy [A] 20 12 9 Ith 2 25  
Kategoria użytkowa wg
DIN VDE 0660 /
EN 60947 Prąd główny
AC 3, AC 4 AC 3, AC 4 dla zdolności do przełączania obciążenia do 5,5 kW
Znamionowe napięcie izolacji Ui 500 V~ wg DIN VDE 0110, CSA 300 VAC

 

Elementy sterujące dla sterowania pośredniego
Typ CBS 1 CBS 2
Wersja wykonania Jednostopniowy element sterujący
2 zestyki zwierne
Dwustopniowy element sterujący
2 zestyki zwierne w 1. stopniu
1  zestyk zwierny w 2. stopniu
Znamionowe napięcie robocze [V] 230 400 500 230 400 500
Prąd pomocniczy [A] 10 6 4.5 10 6 4.5
Kategoria użytkowa wg
DIN VDE 0660 /
EN 60947 Prąd główny
AC 15 AC 15
Znamionowe napięcie izolacji Ui 500 V~ wg DIN VDE 0110, CSA 150 V AC