DSK control pendants

Přímé ovládání pohonů do 5,5 kW

DSK control pendants

Ovladače DSK

Snadné ovládání

Závěsné ovladače DSK jsou skvělým pomocníkem při ovládání zařízení ze země nebo celého stroje.

Důvody:

 • Vysoká bezpečnost práce
 • Přímé nebo stykačové ovládání
 • Ergonomická konstrukce a ovládání
 • Individuální přizpůsobení

Váš kontakt

Demag contact

Jeřáby Demag

Bienerova 1536
274 81 Slaný
Česká republika

Telefon:
+420 312 514 111
Fax:
+420 312 514 101

Další informace

Výhody na první pohled

Vysoká bezpečnost

 • Mechanické zablokování ovládacích prvků
 • Současné ovládání protichůdných směrů pohybu je vyloučeno

Sladěný výkon

 • Přímé ovládání pohonů do výkonu motoru 5,5 kW pomocí různých typů ovladačů
 • U vyšších výkonů nepřímé ovládání pomocí stykačů v pomocných obvodech

Komfortní obsluha

 • Manipulace bez únavy díky ergonomickému tvaru ovladače
 • Práce v přirozené a pohodlné poloze těla díky šikmému zavěšení ovladače

Individuální přizpůsobitelnost

 • Možné provedení na zakázku  (např.  podle délky kabelu)

Technické údaje

Ovladače řady DSK se vyznačují přesvědčivými technickými detaily:

 • Přípustné teploty prostředí od -25 °C do +70 °C

Ovládání

 • Spínací prvek CBDN (nouzový stop) bez skokové funkce s nuceným rozpojením kontaktů
 • Přímé ovládání pohonů do 5,5 kW
 • Současné dvoupólové spínání při přímém ovládání
 • Spínací prvky pro přímé nebo stykačové ovládání

Pouzdro

 • Termoplastické plastové pouzdro s vysokou rázovou odolností
 • Obtížně vznětlivé s odolností vůči klimatickým podmínkám a korozi
 • Vysoká odolnosti vůči palivům, mořské vodě, tukům, olejům a louhům

Bezpečnost

 • Sériové odlehčení tahu pomocí speciální hadice vyztužené proti zlomení
 • Ochranná izolace podle DIN VDE 0100 část 410
 • Nastavovací dráhy a nastavovací síly podle DIN 33401, přídržná síla < 8 N
 • Sériově stupeň krytí IP 55 dle DIN VDE 0470   v pracovní poloze "zavěšené"
 • IP65 na dotaz

 

Spínací prvky silového přívodu proudu
Typ CBD 1 CBD 2 CBDN
Provedení Jednostupňový spínací prvek
2 S
Dvoustupňový spínací prvek
2 S v 1. Stupeň
2 přepínač v 2.Stupeň
Jednostupňový spínač jeřábu
(nouzový vypínač), 3 Ö
Vedlejší provozní napětí [V] 230 400 500 230 400 500
Jmenovitý provozní proud [A] 20 12 9 Ith 2 25  
Užitná kategorie podle
DIN VDE 0660 /
EN 60947 silový přívod proudu
AC 3, AC 4 AC 3, AC 4 Pro spínané výkony do 5,5 kW
Jmenovité izolační napětí Ui 500 V~ dle DIN VDE 0110, CSA 300 VAC 

Spínací prvek řídicího proudu
Typ CBS 1 CBS 2
Provedení Jednostupňový spínací prvek
2 S
Dvoustupňový spínací prvek
2 S v 1. Stupeň
1 FS ve 2. stupni
Jmenovité provozní napětí [V] 230 400 500 230 400 500
Jmenovitý provozní proud [A] 10 6 4.5 10 6 4.5
Užitná kategorie podle
DIN VDE 0660 /
EN 60947 silový přívod proudu
AC 15 AC 15
Jmenovité izolační napětí Ui 500 V~ podle DIN VDE 0110, CSA 150 V AC