Přímé ovládání pohonů do 5,5 kW

Ovladače DSK

Snadné ovládání

Závěsné ovladače DSK jsou skvělým pomocníkem při ovládání zařízení ze země nebo celého stroje.

Důvody:

 • Vysoká bezpečnost práce
 • Přímé nebo stykačové ovládání
 • Ergonomická konstrukce a ovládání
 • Individuální přizpůsobení

Váš kontakt

Demag contact

Jeřáby Demag

Bienerova 1536
274 81 Slaný
Česká republika

Telefon:
+420 312 514 111
Fax:
+420 312 514 101

Další informace

Výhody na první pohled

Vysoká bezpečnost

 • Mechanické zablokování ovládacích prvků
 • Současné ovládání protichůdných směrů pohybu je vyloučeno

Sladěný výkon

 • Přímé ovládání pohonů do výkonu motoru 5,5 kW pomocí různých typů ovladačů
 • U vyšších výkonů nepřímé ovládání pomocí stykačů v pomocných obvodech

Komfortní obsluha

 • Manipulace bez únavy díky ergonomickému tvaru ovladače
 • Práce v přirozené a pohodlné poloze těla díky šikmému zavěšení ovladače

Individuální přizpůsobitelnost

 • Možné provedení na zakázku  (např.  podle délky kabelu)

Technické údaje

Ovladače řady DSK se vyznačují přesvědčivými technickými detaily:

 • Přípustné teploty prostředí od -25 °C do +70 °C

Ovládání

 • Spínací prvek CBDN (nouzový stop) bez skokové funkce s nuceným rozpojením kontaktů
 • Přímé ovládání pohonů do 5,5 kW
 • Současné dvoupólové spínání při přímém ovládání
 • Spínací prvky pro přímé nebo stykačové ovládání

Pouzdro

 • Termoplastické plastové pouzdro s vysokou rázovou odolností
 • Obtížně vznětlivé s odolností vůči klimatickým podmínkám a korozi
 • Vysoká odolnosti vůči palivům, mořské vodě, tukům, olejům a louhům

Bezpečnost

 • Sériové odlehčení tahu pomocí speciální hadice vyztužené proti zlomení
 • Ochranná izolace podle DIN VDE 0100 část 410
 • Nastavovací dráhy a nastavovací síly podle DIN 33401, přídržná síla < 8 N
 • Sériově stupeň krytí IP 55 dle DIN VDE 0470   v pracovní poloze "zavěšené"
 • IP65 na dotaz

 

Spínací prvky silového přívodu proudu
Typ CBD 1 CBD 2 CBDN
Provedení Jednostupňový spínací prvek
2 S
Dvoustupňový spínací prvek
2 S v 1. Stupeň
2 přepínač v 2.Stupeň
Jednostupňový spínač jeřábu
(nouzový vypínač), 3 Ö
Vedlejší provozní napětí [V] 230 400 500 230 400 500
Jmenovitý provozní proud [A] 20 12 9 Ith 2 25  
Užitná kategorie podle
DIN VDE 0660 /
EN 60947 silový přívod proudu
AC 3, AC 4 AC 3, AC 4 Pro spínané výkony do 5,5 kW
Jmenovité izolační napětí Ui 500 V~ dle DIN VDE 0110, CSA 300 VAC 

Spínací prvek řídicího proudu
Typ CBS 1 CBS 2
Provedení Jednostupňový spínací prvek
2 S
Dvoustupňový spínací prvek
2 S v 1. Stupeň
1 FS ve 2. stupni
Jmenovité provozní napětí [V] 230 400 500 230 400 500
Jmenovitý provozní proud [A] 10 6 4.5 10 6 4.5
Užitná kategorie podle
DIN VDE 0660 /
EN 60947 silový přívod proudu
AC 15 AC 15
Jmenovité izolační napětí Ui 500 V~ podle DIN VDE 0110, CSA 150 V AC