Press release
Warszawa

Demag StatusControl - analiza stanu pracy suwnicy w czasie rzeczywistym

  • Wygodny monitoring z wykorzystaniem dostępu bezprzewodowego
  • Wysoki poziom przejrzystości systemu dzięki sygnalizacji świetlnej
  • Gromadzenie danych operacyjnych także dla systemów sterowanych stycznikowo StatusControl

Stały pełny obraz stanu suwnic: firma Terex Material Handling wprowadza nowy system diagnostyczny dla suwnic - Demag StatusControl. Składa się on z interfejsu, który zabudowany jest w suwnicy, jak również z oprogramowania, które pozwala kontrolować stan pracy suwnicy. Użytkownicy mogą także uzyskać dostęp do wszystkich istotnych danych operacyjnych używając urządzeń przenośnych opartych na systemie Windows, takich jak notebooki lub tablety stale łączące się przez sieć WLAN lub GSM.

Demag StatusControl nie tylko dostarcza wszystkie najnowsze dane operacyjne z podłączonej suwnicy, takie jak pozostały okres do wezwania serwisu lub przekroczone dane operacyjne dla suwnicy. Ten system analizuje i interpretuje aktualny stan pracy suwnic oraz wciągników opierając się na porównaniu danych i wstępnie określonych wartościach progowych. Kod kolorów, na którym oparty jest system sygnalizacji świetlnej, umożliwia użytkownikowi szybkie dostrzeżenie miejsc, które wymagają interwencji kompetentnego personelu, np. kiedy wartość pozostałego okresu żywotności spada poniżej określonego poziomu, wciągnik musi zostać poddany generalnemu przeglądowi tak, jak wymagają tego przepisy prawne. System sygnalizacji świetlnej wskaże to w sposób jednoznaczny oraz w odpowiednim czasie, co więcej pomoże on zapewnić, że wymagania dotyczące bezpieczeństwa są spełnione zgodnie z FEM (the European Materials Handling Federation). Program ten może również wygenerować raport zawierający zebrane dane oraz analizy, do których można uzyskać szybki dostęp w celu wglądu w historię instalacji.

“Demag StatusControl podnosi niezawodność działania i dostępność suwnic”, wyjaśnia Carolin Paulus, Szefowa Demag Service w firmie Terex Material Handling. “Firmy mogą stale uzyskiwać pełny obraz stanu pracy suwnic oraz, dzięki opłacalnym i zapobiegawczym rozwiązaniom dotyczącym utrzymania, mogą unikać drogich napraw lub niezaplanowanych przestojów. Dzięki naszemu systemowi diagnostycznemu IDAPSY byliśmy pierwszym producentem wprowadzającymi narzędzie, które potrafi odczytać dane wciągnika linowego.” Jednak, ponieważ program IDAPSY komunikuje się z urządzeniem przewodowo, rekordy danych musiały być odczytywane bezpośrednio na suwnicy lub wciągniku linowym. Obecnie wygodny monitoring zdalny używający nowego systemu Demag StatusControl znacznie ułatwia prace związane z monitorowaniem systemu suwnicy. “Firmy oszczędzają czas i pieniądze, ponieważ żaden inny sprzęt, taki jak pomosty robocze, nie jest wymagany do odczytu danych”, wyjaśnia Paulus. Suwnice sterowane stycznikowo mogą również być monitorowane.

Używając Demag StatusControl, firma Terex Material Handling pomaga posiadaczom suwnic zaplanować swoje prace konserwatorskie: użytkownicy w odpowiednim czasie otrzymują informacje odnośnie potencjalnych usterek i zagrożeń oraz mogą podjąć stosowne środki zapobiegawcze zanim wystąpią kosztowne przerwy w procesach pracy. W ten sposób ilość przestojów można zmniejszyć do minimum. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi oprogramowania nie jest wymagane żadne przeszkolenie użytkownika, by korzystać z systemu. System może być używany we wszystkich suwnicach, bez względu na markę lub producenta. Może być on także w każdej chwili zaktualizowany.

O firmie Terex Material Handling

Terex MHPS GmbH jest jednym z największych dostawców technologii dźwignicowej z suwnicami przemysłowymi Demag i komponentami. Głównym obszarem działania grupy biznesowej Terex Material Handling jest rozwój, projektowanie i produkcja technologicznie zaawansowanych suwnic i ich elementów oraz zapewnianie wsparcia sprzedaży i usług serwisowych dla tych produktów. Terex Material Handling prowadzi działalność produkcyjną w 19 miejscach na 5 kontynentach i dzięki tej obecności dociera do klientów z ponad 60 krajów.
 

O Terex Corporation

Terex Corporation jest zdywersyfikowanym producentem o zasięgu światowym zaangażowanym w sektorze maszyn i urządzeń przemysłowych. Głównym obszarem działalności Terex Corporation jest zapewnienie najlepszych rozwiązań spełniających potrzeby klientów. Są to rozwiązania dla wielu obszarów włączając przemysł budowlany, infrastrukturę, przemysł morski, transport, górnictwo oraz przemysły wydobywczy, rafineryjny, energetyczny, wytwórczy i przedsiębiorstw użyteczności publicznej. Terex odpowiada ze pięć segmentów biznesowych: Podnośniki Teleskopowe, Budownictwo, Dźwigi, Gospodarkę Materiałową i Rozwiązania dla Portów Morskich a także Obróbkę Materiałów. Terex Financial Services oferuje szeroki wachlarz produktów i usług związanych z pomocą przy zakupie sprzętów firmy Terex. Więcej informacji na stronie internetowej www.demagcranes.com oraz www.terex.com .

Twój kontakt

Contact Placeholder

Konecranes and Demag Sp. z o.o.

9 Azymutalna
NIP 584-03-01-999
80-298 Gdańsk
Polska

Telefon:
+48 32 205 42 95