Press release
Wetter (Germany)

Demag dostarcza rozwiązanie systemowe do automatyzacji przepływu materiałów w firmie Layher

  • Zautomatyzowany system do obsługi zestawów rur 
  • Pięć zautomatyzowanych suwnic pracujących w strefie składowania i przetwarzania towarów
  • W tym urządzenia do transportu materiałów, zarządzanie towarem i sprzęt zapewniający bezpieczeństwo 
Layher_42635_PR

Demag Cranes & Components zapewni automatyzację strefy przyjmowania towarów oraz obsługę obszarów produkcyjnych wykorzystywanych do przetwarzania surowców w nowym zakładzie zarządzanym przez Wilhelm Layher GmbH & Co KG. Światowy lider w produkcji systemów rusztowań planuje budowę nowej linii produkcyjnej w Güglingen-Cleebronn w południowo-zachodnich Niemczech i zlecił firmie Demag zaprojektowanie i wdrożenie odpowiednio dostosowanego zautomatyzowanego systemu suwnicowego i transportu materiałów, a także zapewnienie wyposażenia bezpieczeństwa.

Zainstalowanie pięciu suwnic procesowych sprawi, że rury będą efektywnie składowane, kompletowane i dostarczane na czas z przepływem materiałów wykorzystywanych do produkcji elementów rusztowań, a wszystko to przy bardzo wysokim stopniu automatyzacji. Planowana przepustowość nowego zakładu to 120 000 ton rocznie i 25 ton na godzinę.

Nowy budynek ze zautomatyzowanym przepływem materiałów

Layher planuje budowę niezależnego zakładu w Güglingen-Cleebronn do produkcji i cynkowania ogniowego części do wszechstronnych systemów rusztowań. „Zakład 3” zajmie obszar około jedenastu hektarów, z czego około pięć stanowić będą zadaszone powierzchnie produkcyjne i magazynowe. Proces produkcyjny w tej lokalizacji ma się rozpocząć w 2023 roku: oznacza to cynkowanie elementów rusztowania oraz, w zależności od konkretnego elementu, odpowiednią obróbkę na gorąco, spawanie elementów oraz ich montaż.

Pakiety rur dostarczane z różnych zakładów produkcyjnych i następnie umieszczane na piętrowych regałach Demag na stacjach transferowych, z których będa transportowane do strefy składowania towarów przychodzących. Po przechwyceniu danych materiałowych przez system zarządzania magazynem (WMS) i zarejestrowaniu ich w systemie SAP Hana klienta, dwa systemy suwnicowe zajmą się zautomatyzowaną operacją transportu materiałów. W tym celu, dwie suwnice o udźwigu 8 t i rozpiętości 25 m będą przecgowywyały regały do czasu ich wezwania na produkcję. WMS użyje różnych parametrów, aby określić miejsca przechowywania pakietów rur, które będa się różnić pod względem długości i grubości ścianek. Systemy dźwignicowe zadbają również o zautomatyzowane pobieranie towaru. W tym celu pakiety rur zostaną umieszczone na jednej z trzech linii transportujących, które następnie przeniosą je do docelowego obszaru produkcyjnego.

W przyszłości w strefach spawania i cięcia oraz w obszarze obróbki na gorąco będą pracować trzy dodatkowe automatyczne suwnice o rozpiętości 11 m i udźwigu 8 ton. Te suwnice procesowe będą transportować poszczególne pakiety do stref pośredniego składowania przed produkcją – alternatywnie zajmą się również obsługą poszczególnych maszyn bezpośrednio z magazynu.

Wydajna kontrola dzięki systemowi zarządzania magazynem 

Oprócz danych o dostawach z przyjeżdżających ciężarówek system Demag WMS będzie uwzględniał i przetwarzał plany produkcyjne oraz dane z systemu zapewnienia jakości Layher.

W obszarze produkcyjnym pakiety rur będą tymczasowo składowane na platformie nad maszynami obróbkowymi z zaplanowanym buforem jednego dnia produkcyjnego, aby zapewnić szybką dostawę materiału przy zachowaniu wysokiego stopnia elastyczności. Tym pośrednim obszarem składowania, a także przenoszeniem materiału między obszarami, będzie również zarządzał system WMS Demag.

Przemieszczenie towarów będzie realizowane po kolei, począwszy od dostawy do jednego z dwóch obszarów składowania towarów przychodzących, następnie z tych obszarów składowania do obszaru składowania pośredniego w celu produkcji, a na koniec z tego ostatniego obszaru do maszyn przetwórczych. Kolejność przepływu materiałów zostanie obliczona i automatycznie przeprowadzona przez system Demag WMS zgodnie z potrzebami określonymi za pomocą zaawansowanego systemu planowania produkcji klienta. Suwnice i sprzęt do transportu materiałów automatycznie odbiorą żądane pakiety rur i przeniosą je w oparciu o zadania pobierania z systemu Demag WMS. Aby to osiągnąć, suwnica zautomatyzowana w wybranym przez system WMS obszarze składowania towarów przychodzących umieści odpowiedni regał na stacjach transferowych dostarczonych przez Demag dla linii transportujących na produkcję.

System WMS Demag zorganizuje operacje pobierania zgodnie z zasadą FIFO, a także będzie w stanie przeorganizować zapasy, aby na przykład tworzyć stosy pakietów rur tego samego typu w czasie gdy obciążenie produkcyjne będzie niewielkie. W rzeczywistości będzie nawet w stanie przenosić materiały między dwoma rampami.

Demag dostarcza kompletne rozwiązania systemowe 

Fakt, że Demag dostarcza do tego projektu dwie suwnice automatyczne, nie jest niczym niezwykłym. W końcu firma jest jednym z wiodących światowych producentów automatycznych suwnic i ma duże doświadczenie w obsłudze zapasów. Obejmuje to również wdrożenie systemu zarządzania magazynem Demag (WMS). To oprogramowanie do wewnętrznych przepływów materiałów jest wypróbowane i przetestowane na całym świecie w różnych zastosowaniach dla suwnic procesowych, w tym operacji przechowywania rolek stalowych i papierowych, a także dla narzędzi prasowych w przemyśle motoryzacyjnym.

Bardziej niezwykły jest jednak fakt, że Demag nie tylko projektuje i instaluje suwnice do tego projektu, ale kompletne rozwiązanie systemowe dla przepływu materiałów naziemnych i napowietrznych, łącznie z odpowiednim magazynem długoterminowego składowania. W związku z tym Layher stosuje własną strategię jako wiodący producent systemów rusztowań również do planowania przepływu materiałów.

Dr Thomas Bönker, Starszy Wiceprezes Process Cranes: “Cieszymy się, że udało nam się wygrać ten bardzo wymagający kontrakt. Złożoność wynika nie tylko z zakresu dostawy i planowania pod klucz, ale także z faktu, że podczas planowania wspólnie z naszym klientem Layher trzeba było uwzględnić wiele unikalnych wymagań. Dzięki temu partnerstwu, które zostało już zainicjowane na wczesnym etapie, byliśmy w stanie z wyprzedzeniem zidentyfikować i w znacznym stopniu wykorzystać potencjał ulepszeń.”

W zakres dostawy wchodzi również kompleksowe wyposażenie bezpieczeństwa do kontroli dostępu do stref przeładunkowych pomiędzy suwnicami a maszynami obróbczymi. Szczególnie proces w magazynach załadunku pakietów rur w obszarze produkcyjnym wymagał szczególnie starannego planowania. Aby zapewnić bezpieczne środowisko pracy, Demag będzie korzystał z rozbudowanego wyposażenia bezpieczeństwa i automatycznie przenosił osłony i sprzęt między maszynami a obszarem magazynowym.