Press release

Demag doporučuje: zvýšit nosnost jeřábu lze i bez vyztužování haly

Téměř čtvrtina firem už zažila situaci, kdy potřebovali zvýšit nosnost jeřábu a museli kvůli tomu vyztužovat halu a přepočítávat jeřábové dráhy. Takový proces je náročný, jak časově, tak finančně. Přitom existuje řešení, které umožní zvýšit nosnost jeřábu i bez vyztužování a přepočítávání.

Značka Demag již před několika lety uvedla na trhu nový typ jeřábu – Demag V-typ. Jde o jeřáb s nižší vlastní hmotností a tudíž větší flexibilitou. Odebráním přebytečného materiálu v oblastech, kde se nevyskytuje žádné namáhání nosníku, se hmotnost jeřábu snížila o 17 % a umožnila nejen zmenšení sil přenášejících se do podpůrných nosných konstrukcí a vynikající stabilitu i s lehkou konstrukcí, ale dala i větší volnost pro architekty při projektování hal.

Díky snížené hmotnosti nosníku jeřábu a konstrukci se dvěma jeřábovými nosníky je poměr snížené hmotnosti nosníků příslušně vyšší ve vztahu k jeřábu. To vede k možným zvýšením nosnosti pojízdného mostového jeřábu, jenž může být následně vybaven lanovým kladkostrojem, který má vyšší nosnost. Pojezdová dráha jeřábu a nástavba budovy není vystavena žádnému vyššímu zatížení, přestože nosnost je vyšší. Zvýšení nosnosti o jednu úroveň jsou tudíž možná a stávající koncepce budov lze využít ještě lépe.

Více informací naleznete na www.cranemonitor.cz