Přesně a bezpečně

Výroba a údržba letadel

Výroba a údržba letadel

Vnitropodniková přeprava jednotlivých dílů letadel patří mezi náročné aplikace jeřábové techniky.

Na základě našich mnohaletých zkušeností z oboru nabízíme komplexní řešení pro bezpečnou přepravu a polohování jednotlivých konstrukčních dílů letadel, které vyžadují přesnou a citlivou manipulaci. Docílit značných úspor nákladů je možné díky propojení oblasti použití a optimálně navržené manipulační technice.  Při údržbě letadel jeřáby přispívájí k minimalizaci prostojů a tím podporují ekonomický provoz našich zákazníků. "Jenom ve vzduchu letadla vydělávají peníze."

Oblasti použití

  • Výroba letadel
  • Údržba letadel
  • Lakování letadel
  • Servis

Výroba letadel

Při vytváření materiálových toků leteckého průmyslu přebírají jeřábová zařízení hlavní roli při vnitropodnikové přepravě konstrukčních dílů.  Naše jeřáby se používají jak při montáži dílů, jednotlivých částí trupu, či přepravě celých trupů letadel.  Často jsou vyžadovány jeřábové systémy, které pokrýjí efektivně celý prostor haly. Tak například Demag jeřáby s otočnými pojezdovými kočkami zajišťují na milimetr přesné polohování konstrukčních částí. Díky zajišťovacím funkcím jeřábů lze přepravovat konstrukční díly z jedné výrobní linky přímo do sousedních výrobních hal.

Navíc se v letectví naše jeřábové systémy také používají pro poloautomatické procesy a automatická zařízení, což přispívá k zlepšení a zefektivnění procesů.

Údržba letadel

Pro údržbu letadel dodáváme jeřáby, které umožňují flexibilní přízpůsobení měnícím se podmínkám, a to od jednonosníkového jeřábu (např. pro montáž pohonů) až po jeřábové systémy s teleskopickými plošinami pro údržbu se zátěžovými kočkami. Také zde jsou naše podvěsné jeřáby preferovány, protože i při vícenásobném zavěšení dokáží přemostit plochu pro provádění údržby v hangáru s rozpětím 90 metrů i víc. Jeřáby lze vzájemně spojit, takže plošiny pro provádění údržby a zátěžové kočky mohou přejíždět z jedné části haly do druhé.

Lakování letadel

V oblasti lakování a odlakování letadel se v celosvětovém měřítku osvědčily naše podvěsné jeřáby s variabilními výsuvnými plošinami. Pomocí těchto jeřábů personál dosáhne téměř na každé místo na letadle, což minimalizuje časy pro odstranění laku a následné lakovací práce. Pracovní plošiny disponují všemi požadovanými přípojkami médií, instalované bezpečnostní systémy zajišťují bezdotykový pohyb kolem letadel.

Servis

Pracovní cykly, kterými letecký průmysl mezi sebou propojuje montážní linky a plánované intervaly údržby jsou navzájem přesně sladěny. Aby procesy zůstaly v trvalém chodu, musí být zaručena trvalá provozuschopnost jeřábů a zdvihacích zařízení a dalších dopravně technických prvků. Vysoce specializovaní servisní technici Demag svojí rozsáhlou péčí prováděnou v místě instalace   zajišťují spolehlivost dopravní techniky po celou dobu životnosti zařízení.

Interested? Please, contact us. We respond fast and are ready to help you.