zajišťuje manipulaci při stavbách železničních dopravních cest

Kolejová doprava

Kolejová doprava

Kolejová doprava představuje cestu k zabezpečení udržitelného rozvoje v budoucnosti v dopravě.  Jsme rádi, že patříme mezi dodavatele jeřábové techniky, kteří bývají oslováni mezi prvními. Při výrobě, demontáži a údržbě lokomotiv a vagonů a také při budování odpovídající infrastruktury se renomovaní výrobci spoléhají na Demag výrobky.

Oblasti použití

  • Výroba kolejových vozidel
  • Údržba kolejových vozidel
  • Budování infrastruktury

Výroba kolejových vozidel

Výroba a montáž kolejových vozidel se neobejde bez nezbytné přesnosti a bezpečnosti.  Tyto požadavky naše jeřáby splňují v celém svém rozsahu: spolehlivě zajišťují šetrnou přepravu a přesné polohování i těch největších konstrukčních skupin.  Jeřáby pro zabezpečení bezpečnější vnitropodnikové přepravy kompletních karoserií vozidel mohou pracovat i v tandemovém provozu.

Údržba kolejových vozidel

Vysoká disponibilita flotily kolejových vozidel má zásadní význam pro konkurenceschopné struktury v železniční dopravě. Naše jeřáby a komponenty pomáhají provozovatelům železnic při zajišťování tohoto požadavku. Dodáváme jeřábové systémy, které bezpečně zvednou kompletní kolejová vozidla  pro účel údržby a servisu.  Jednotlivá pracoviště vybavíme s ohledem na ergonomické požadavky. Pomáháme tak našim zákazníkům splňovat vysoké standardy provádění údržby a bezpečnosti.

Budování infrastruktury 

Naše zdvihací komponenty a jednotky pohonů se používají i při budování infrastruktury. Mechanizované systémy pro pokládku kolejnic jsou vybaveny řetězovými kladkostroji a pojezdovými jednotkami Demag, s jejichž pomocí se staví například dálkové trasy vysokorychlostních vlaků.

Interested? Please, contact us. We respond fast and are ready to help you.