Vysoká energetická účinnost pohonů Demag

Energetika

Energetika

Díky komplexnímu řešení manipulace představujeme celosvětového osvědčeného partnera pro soukromou i veřejnou energetiku.  Zaměřujeme se stejnou měrou na výrobu, provoz a údržbu energetických zařízení.

Oblasti použití

  • Výroba energetických zařízení
  • Zařízení pro výrobu elektrického proudu a tepla
  • Regenerační výroba elektrické energie
    • Solární parky
    • Větrné elektrárny
    • Zařízení pro zpracování biomasy
  • Zařízení pro zužitkování odpadů

Výroba energetických zařízení

Demag jeřáby a zdvihací zařízení hrají důležitou roli již při výrobě strojů a zařízení určených pro energetiku. Používají se například při výrobě plynových a parních turbín, kde je důležité  zabezpečit na milimetr přesné polohování citlivých strojních dílů. Naše jeřáby a zdvihací zařízení podporují pracovníky montáže také při výrobě a montáži potřebných konstrukčních částí.

Zařízení na výrobu elektřiny a tepla

Demag jeřáby a komponenty se používají v mnoha průmyslových oblastech, které provozují zařízení na výrobu elektřiny a tepla z fosilních nebo alternativních zdrojů. Naše procesní jeřáby se svým zdvihovým výkonem například spolehlivě umožňují údržbu turbín a jiných konstrukčních částí.

Regenerační výroba elektrické energie

Demag produkty se používají ve čtyřech klíčových oblastech regenerační výroby elektrické energie:  slunce, vítr, voda a biomasa. Díky tomu představují důležitý prvek v procesním řetězci ekologické výroby elektrické energie.
 

Solární parky

Jednotlivé solární panely umístěné v solárním parku plynule otáčejí plochy svých modulů za sluncem.  Rotaci a provoz  zajišťují kolové bloky z programu našich pohonů.
  

Větrné elektrárny

Při údržbě větrných elektráren musí být dopraveny náhradní díly a nářadí z exteriréru dovnitř do gondoly až do výšky 100 m nebo ještě výš. Pro zařízení v oblastech onshore nebo offshore nabízíme speciálně pro potřeby větrných elektráren speciální jeřáby, lanové a řetězové kladkostroje. Zdvihací zařízení zajišťují rychlé a pohodlné provádění servisu a minimalizují časy přepravy materiálu. Pomáhají zkrátit doby odstávky zařízení a díky tomu přispívají ke zvýšení efektivity energetických zařízení. Navíc mnoho firem v oblasti větrných elektráren využívá naše technologie při výrobě větrných elektráren.
 

Zařízení pro zpracování biomasy

U zařízení pro využití odpadů jako paliva, např. štěpek nebo kalů zajišťují plně automatické procesní jeřáby Demag centrální úlohu. Zajišťují uložení materiálu, podle potřeby smísení materiálu a navíc zajišťují plynulé zásobení spalovacích pecí.

 

Zařízení pro zužitkování odpadů

Zařízení pro tepelné zpracování odpadů nepřispívají pouze ke snížení trvale rostoucího objemu odpadu, ale zároveň se podstatnou měrou podílejí na výrobě elektrické energie.

Náš přínos:  Demag jeřáby jsou optimálně přizpůsobené požadavkům daného zařízení. Technologická zařízení dodáváme na míru od ručně ovládaného jeřábu přes poloautomatickou obsluhu až k plně automatickým systémům Demag skladového hospodářství.

Interested? Please, contact us. We respond fast and are ready to help you.