Lehký jeřábový systém v logistickém centru společnosti Still

Flexibilní vychystávání pro výrobu vysokozdvižných vozíků

Lehký jeřábový systém v logistickém centru společnosti Still

Flexibilní vychystávání pro výrobu vysokozdvižných vozíků

Při plánování svého nového logistického centra v Hamburku-Billbrook dokázali odborníci na intralogistiku ze společnosti Still GmbH vyváženě uplatnit všechny své odborné znalosti. Výsledkem je oceněný rozsáhlý projekt a mimořádně flexibilní koncept manipulace a vychystávání velkých dílů, které jsou nutné pro konstrukci vysokozdvižných vozíků vyšší třídy. Pracoviště jsou vybavena lehkým jeřábovým systémem Demag KBK.

Oranžová a stříbrná jsou firemní barvy společnosti Still GmbH a průmyslové vozíky v tomto barevném schématu patří do prémiového segmentu ve všech kategoriích - od ručně vedených vysokozdvižných vozíků až po elektrické nebo naftové vysokozdvižné vozíky s nosností 8 tun. Kromě toho si společnost Still v posledních letech vybudovala pozici předního poskytovatele inteligentních intralogistických řešení. Vedle podlahových dopravníků zahrnuje tato řada také softwarová řešení, například pro správu vozového parku, kompletní skladovací systémy včetně automatizace a související služby.

Když tento specialista na intralogistiku plánuje nové logistické centrum pro vlastní potřebu a uvádí jej do provozu, můžete se spolehnout, že vzniká řešení typu „best practice“. Koneckonců, takový úkol patří mezi klíčové kompotence společnosti Still.

41905_2_Still

Logistické centrum s dvojí funkcí

Co se tedy logistik může naučit od společnosti Stilla? Za prvé: Vývoj (a vlastnictví) nemovitosti lze s klidem přenechat partnerům, kteří disponují klíčovými kompetencemi právě v této oblasti. V tomto případě se jedná o hamburskou firmu ECE, která investovala přibližně 30 milionů eur a nechala postavit dvě haly o celkové ploše 27 000 m2. Důležitým faktorem přitom byla blízkost výrobního závodu, stejně jako sdružení dříve decentralizovaných oblastí odpovědnosti: skladování velkých dílů a expedice vozidel. To znamená, že téměř každá velká nakupovaná součást, která se instaluje do vysokozdvižného vozíku, prochází logistickým centrem dvakrát: před výrobou jako součást a po výrobě jako hotový vysokozdvižný vozík.

Vychystávání velkých dílů formou „pick-by-voice“

Ve vychystávací oblasti nového logistického centra se velké díly potřebné pro stavbu prémiových vysokozdvižných vozíků v hamburském závodě přendávají do vlastních kontejnerů společnosti Still a vychystávají se „just in sequence“. To platí například pro sedadla, chladiče a pneumatiky. Vychystávání pro části rámu a karoserie je komplexnější. „Zde zaměstnanci sestavují všechny ocelové a plechové součásti, ze kterých je konstruován podlahový vozík, do jednoho balíku“, říká Timo Koppe, plánovač logistiky ve společnosti Still. „Všechny díly se pak umístí do speciálního kontejneru a instalují se ve výrobě jeden po druhém. “ Pracovníci obdrží informace potřebné k vychystávání formou „pick-by-voice“. Kyvadlový vůz poté převeze všechny součásti potřebné pro výrobu vysokozdvižného vozíku do závodu vzdáleného několik set metrů.


Ústřední požadavek: flexibilita

Odborníci na logistiku ze společnosti Still se intenzivně zabývali ergonomickým designem vychystávacích pracovišť a rozhodli se pro lehký jeřábový systém Demag KBK. Tento systém byl poprvé představen před 55 lety a od té doby se neustále vyvíjí. Základní princip však zůstal dodnes stejný: na nosníkovém systému se pohybují lehké jeřáby, které může obsluha vést s vynaložením malé síly a odpovídající malou fyzickou námahou.

Uživateli je dnes k dispozici velmi rozsáhlý modulární program KBK, který lze přizpůsobit téměř libovolnému úkolu v oboru montáže, vychystávání a expedice. Nejprve je třeba učinit základní rozhodnutí, zda drážky a mosty budou z oceli nebo z hliníku, přičemž už u této jednoduché otázky existuje mnoho možných odpovědí, jak ukazuje příklad logistického centra Still. Zde jsou oba systémy kombinovány. Jeřábové dráhy a některé mosty jsou vyrobeny z hliníku, mosty s vyšším zatížením (250 kg až 2 t) jsou vyrobeny z oceli.

U všech zařízení KBK používá společnost Still profily s vnitřním trolejovým vedením, které lze také vybavit dlouhými jeřábovými mosty a poté lze přejíždět na velké pracovní vzdálenosti. V tomto projektu je na jedné dráze pět jeřábů. Tyto manipulační systémy lze implementovat bez přesahů, a lze tak realizovat nejen možnosti nabízené rozsáhlou konstrukční stavebnicí, ale i plnit speciální požadavky.

Systém KBK se celosvětově osvědčil v široké škále vychystávacích, manipulačních a montážních úloh. Společnost Demag za 50 let činnosti instalovala systémy s více než 10 000 kilometry profilů KBK v nejrůznějších průmyslových odvětvích po celém světě. Systém je pro společnost Still ideální, protože umožňuje maximální možnou flexibilitu.

Timo Koppe: „Musíme si poradit nejen s velkou rozmanitostí dílů, ale vychystáváme také velké množství součástí: velkoformátové plechy i menší, avšak těžké konstrukční díly - a to vše na jednom pracovišti. Manipulační systém musí být odpovídajícím způsobem flexibilní, zejména proto, že se neustále přidávají nové součásti.“

Manipulační technologie ze stavebnice

Logistika je navíc strukturována podobně jako výroba automobilů, počet jednotek je však nižší a variabilita je extrémně vysoká: každý jednotlivý typ vysokozdvižného vozíku je k dispozici v široké škále provedení a možnosti výběru se netýkají pouze vybavení, ale také výšky, délky a šířky celého zařízení.

V hale, kde probíhá mimo jiné i vychystávání, bylo instalováno celkem šest zařízení KBK se dvěma až čtyřmi jeřábovými pracovišti na každou dráhu. Ve všech proudí energie a signály prostřednictvím vnitřního trolejového vedení. Na všech pracovních stanicích, bez ohledu na to, zda se manipuluje jako „Fast mover“ (instalováno téměř u každého vyrobeného vysokozdvižného vozíku) nebo „Slow mover“: Lehký jeřábový systém se osvědčil - také proto, že společnost Still intenzivně využívá rozsáhlé možnosti stavebnicového jeřábu Demag KBK.

Expedice vozidel: finále s KBK a portálovým jeřábem

Čerstvě vyrobená zařízení se kompletují k dodání v expediční oblasti logistického centra. Zde probíhá závěrečná kontrola, instaluje se baterie a vysokozdvižný vozík se vybaví vidlicemi požadovanými zákazníkem. V této oblasti si společnost Still vystačí se systémem KBK, který se používá na pěti pracovištích, například pro montáž vidlic a ochranné mříže. Ve dvou logistických halách je instalováno celkem sedm zařízení KBK s o délce dráhy 192 metrů a 18 jeřábových pracovištích.

Ve druhé hale, která slouží mimo jiné pro skladování velkých komponent, je navíc postaven sloupový otočný jeřáb s výložníkem dlouhým 7 metrů. Umožňuje také vybalování a přebalování i manipulaci s těžkými břemeny, jako jsou nápravy, a dosahuje přitom velkého akčního rádiusu.

Montáž baterie pomocí portálového jeřábu 3,2 t

Pro montáž baterie implementovali projektanti speciální řešení ze stavebnicového systému Demag. Vzhledem k tomu, že baterie jsou velmi těžké a musí být přesně umístěny, rozhodla se společnost Still pro 3,2 tunový jeřáb, který byl zavěšen na portálu jako podvěsný jeřáb a pokrývá kompaktní pracovní prostor montáže baterií. Je to zde možné bez jakýchkoli obtíží, protože na tomto pracovišti není nutné provádět žádnou další práci a není vyžadován žádný dlouhý dosah.

Bezpečná manipulace zacházení s těžkými břemeny - Manulift

Obsluha pracuje s manipulátorem Demag Manulift na pracovištích pro manipulaci s těžkými nebo těžkými břemeny. Umožňuje ovládání řetězového kladkostroje jednou rukou, zatímco pracovník obsluhy může druhou rukou vést břemeno.

Timo Koppe: „Toto je skutečná úleva pro pracovníky, například když zvedají plechové tabule pro konstrukci rámu nebo při manipulaci s většími svařovanými konstrukcemi.“

Protože se princip Manuliftu tak dobře osvědčil, společnost Still s ním dovybavila několik dalších pracovišť s KBK systémem Za tímto účelem vytvořila společnost Demag speciální konstrukci se zvýšenou nosností 500 kg.

Velká míra podílení se na projektování

Logistici společnosti Still z velké části projektovali pracoviště ve vlastní režii, měli přitom podporu odborníků z obchodní kanceláře Demag v Hamburku. Provozovatelé nového logistického centra jsou s výsledkem naprosto spokojeni. Celková koncepce je přesvědčivá po všech stránkách: projektant ECE obdržel za tento projekt cenu „Logix Award 2017“, která se každé dva roky uděluje za vynikající rozvoj v oboru logistických nemovitostí.