Hot, hotter, heat resistant

Přeprava hořlavých tekutin

Dva slévárenské jeřáby Demag pro slévárnu SLR

  • Jeřábová zařízení pro přepravu výribků při teplotě 1 500 °C
  • Nejnáročnější požadavky na dostupnost za náročných podmínek
  • Náročná přestavba, montáž v krátké časové lhůtě

SLR Giesserei St.Leon-Rot GmbH používá k přepravě roztavené litiny dva slévárenské jeřáby Demag. Jeřáby vycházejí z osvědčené řady univerzálních jeřábů, ale byly přizpůsobeny extrémním požadavkům slévárenského provozu v podobě mnoha konstrukčních úprav.

„Přeprava hořlavých tekutin“: Jedná se o normativně stanovený úkol pro dva jeřáby Demag, které nedávno začala používat slévárna SLR Giesserei St. Leon-Rot GmbH.

Jeřáby, každý se jmenovitou nosností 8 tun, přepravují manipulační pánev s kapalnou litinou o teplotě kolem 1 500 °C z tavicích pecí k licím vozům, které materiál dopraví do formovacího zařízení. Tam se vysoce kvalitní tvárná litina nalije do forem. Takto po řízeném procesu tuhnutí vzniká litý polotovar.

Na jeřáby tohoto typu jsou kladeny zvláštní požadavky stanovené mimo jiné normou EN 14492-2. Mají zajistit bezpečnou a spolehlivou práci licích jeřábů v extrémních podmínkách, k nimž vedle tepla patří i abrazivní prach.

Výměna dvou stávajících slévárenských jeřábů Demag

Při projektování takových procesních jeřábů se odborníci společnosti Demag mohou opřít o desítky let zkušeností. To je plánovačům a provozním technikům ze slévárny SLR známo, protože Demag již v roce 2002 dodal do St. Leon-Rot dva slévárenské jeřáby. I přes intenzivní používání měly tyto jeřáby po 16 letech sice ještě daleko do konce doby životnosti, avšak rostoucí poptávka na odborné odlévání donutila slévárnu SLR používat manipulační pánve až pro tři tuny roztaveného materiálu. Tím by stávající jeřáby překročily hranici své nosnosti ve výši pěti tun.

Na základě tohoto zadání navrhla společnost Demag obnovit 50,5 metrů dlouhou jeřábovou dráhu a instalovat dva podvěsné jeřáby typu EKDE ve slévárenských specifikacích a s nosností 10 t (bez břemene 8 t). Výhodou tohoto řešení je, že se na jednu stranu používají jeřáby s osvědčenými jeřábovými komponentami, na druhou stranu jsou splněny všechny požadavky na speciální podmínky prostředí.

Rozhodující rozhraní v toku materiálu

Ve slévárně SLR (stejně jako v jiných slévárnách) pracují podobné jeřáby na rozhodujícím rozhraní toku materiálu mezi tavicí pecí a slévárenským vozem.

Matthias Meisberger, vedoucí technického plánování ve slévárně SLR: „Pokud jeřáby selžou, slévárna se zastaví. A to neplatí pouze v případě delšího výpadku: pro přepravu z tavicí pece do formovacího zařízení máme maximální časové okno 15 minut. Pokud se do té nebyla tvárná litina neodlije, klesá účinek ošetření a litina se mění na konvenční šedou litinu, kterou nemůžeme použít.“

Společnost SLR je specialistou na náročné komponenty z tvárné litiny (litinový materiál s profilem vlastností ekvivalentním profilu oceli), z nichž vyrábí například vysoce namáhané komponenty podvozků pro stavební a zemědělské stroje renomovaných výrobců.

Navrženo pro bezpečnost a redundanci

Z tohoto důvodu jsou oba nové jeřáby instalované ve slévárně SLR dimenzovány pro maximální dostupnost. Pohon je chráněn tepelnými štíty a skříň jeřábového mostu je instalována přesně uprostřed mostu, protože ve vnějších polohách se generuje více tepla. Samotný jeřábový nosník jeřábový je extrémně tuhý, aby nedocházelo k prohýbání a větším vibracím.

Všechny čtyři podvozky pojezdového ústrojí jsou napájeny a vybaveny ručním odbrzděním, přičemž jeřáb může pracovat také pouze se dvěma funkčními pohony. Automaticky aktivovaná odstředivá nouzová brzda slouží jako záchytné zařízení v případě (nepravděpodobné) poruchy hnacího ústrojí ve zdvihacím zařízení.

Oba jeřáby, které jsou vybaveny ochranou proti kolizi, se ovládají rádiovým ovládáním typu Demag D3. Tím je zajištěna bezpečná vzdálenost mezi obsluhou a břemenem. Lanový kladkostroj DMR má jako prostředek k uchopení břemene hákovou spodní kladnici a stejně jako celý jeřáb je navržen pro teplotu prostředí až 55 °C. Integrované vážicí zařízení (vhodné i pro vysoké teploty) ukazuje operátorům hmotnost naplněných pánví, které mohou celkem vážit až 8 t. Další vybavení má za cíl zajistit vysokou dostupnost jeřábů nejen v horkém, ale i prašném prostředí, například samonastavovací kartáče, které neustále otírají abrazivní prach z jeřábových drah.

Přestavba a montáž v krátké době

Během dovolených bylo k dispozici pouze relativně krátké časové okno dvou týdnů pro demontáž starého systému a montáž jeřábových drah a jeřábů. Montéři z společností SLR a Demag úzce spolupracovali, protože bylo nutné obnovit napájení a provést konstrukční změny.

Po skončení dovolených byl slévárenský personál schopen pracovat s novými jeřáby, které se od té doby v náročných podmínkách osvědčily.

Mathias Meisberger: “Postupně provádíme poslední dodělávky. Je důležité, aby jeřáby od samého začátku fungovaly bezchybně, a tak tomu také zatím je.”

Mezi dodělávky patří také dovybavení manipulačních pánví sklopným zařízením. Na obrázku jsou stále vidět ruční kola pro ruční ovládání. Mezitím však slévárna SLR podle plánu začala licí pánve naklápět elektromotoricky na stisknutí tlačítka, a to z dobrého důvodu.

Mathias Meisberger: “Menší licí pánve bylo ještě výhodnější ovládat ručně. U nových, větších pánví by však obsluha musela ručním kolem naklápět tři tuny roztaveného materiálu více než 80krát za směnu: elektrické sklopné zařízení výrazně usnadňuje práci a také zvyšuje bezpečnost práce.”