Celkové řešení vnitropodnikové logistiky

Siemens Görlitz, strojírenství

Flexibilní dopravní technologie ve třech úrovních

Dokonalá manipulace s turbínami zvyšuje objem výroby

Společnost Siemens pozvedla průmyslovou výrobu turbín na novou úroveň pomocí Demag jeřábů. Jeřáby jsou speciálně přizpůsobené požadavkům  pro manipulaci s těžkými břemeny,  zásobení pracovišť a manipulaci při montáži.  Může pozorovat tři nové úrovně umístění jeřábové techniky ve výrobní hale:

 • Úroveň 1:    2 kusy procesní jeřáby pro manipulaci s těžkými břemeny
 • Úroveň 2:    3 kusy univerzální jeřáby pro přepravu materiálu
 • Úroveň 3:    7 kusů nástěnných výkyvných jeřábů na montážních pracovištích

Siemens ve Zhořelci, Německo

Specialista na průmyslové parní turbíny

Společnost Siemens AG se dělí na tři sektory: průmysl, energetika a zdravotnictví s celkem 15 divizemi. V sektoru energetiky zaujímá celosvětově čelní pozici jako dodavatel kompletního spektra výrobků, služeb a řešení pro výrobu, přenos a distribuci elektrické energie a také pro těžbu, zpracování a přepravu ropy a plynu. Odběrateli jsou zejména dodavatelé energií, ale také průmyslové podniky především z petrolejářského a plynárenského průmyslu.
 

Provozovna ve Zhořelci patří k divizi Ropy a plynu energetického sektoru Siemens Energy Sectors a je ústředím podřízené obchodní oblasti průmyslových parních turbín. Provozovna v Sasku je jednou ze sedmi provozoven na celém světě, kde se vyrábějí průmyslové parní turbíny. Ty se používají zejména při výrobě elektrické energie v elektrárnách s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla, teplárnách nebo menších provozovnách s menšími plynovými nebo parními turbínami. Parní turbíny se dále používají v cukrovarech a celulózkách, v chemickém průmyslu a také v solárních elektrárnách.

Produktivita vyzdvižená na nejvyšší úroveň

Již při přípravě projektu byly definovány první požadavky na logistiku. Dokončení výstavby nové haly, uvedení do provozu včetně veškerých vnitřních prací i instalace jeřábové techniky Demag muselo proběhnout během pouhých 9 měsíců. Pro tento časově omezený harmonogram jsme nabídli optimální řešení - celkovou koncepci vnitropodnikové logistiky z jedné ruky. Jeřábová zařízení Demag realizují toky materiálů vzduchem od montáže přes dodávku až po manipulaci s těžkými břemeny ve třech úrovních ke každému z 20 montážních pracovišť.


Manipulace s těžkými břemeny - nejvyšší úroveň

Dva speciálně navržené procesní jeřáby, každý se 2 kočkami, zajišťují na nejvyšší jeřábové úrovni procesní spolehlivost, maximální provozuschopnost a bezpečnost. S jednotlivými prvky,  jako je například  základní rám, skříň turbíny nebo zkompletované rotory o hmotnostech od 40 do 70 t, manipuluje procesní jeřáb s nosností 80/32 t.
Druhý procesní jeřáb s nosností 200/100 t. slouží pro přepravu turbín zabalených k expedici o hmotnosti až 190 t na výdejní místo.  Procesní jeřáb plní ještě další funkce:

 • Bezpečné otáčení: při důležitém výrobním kroku je nutné obrátit skříň turbíny o 180° do opačné montážní polohy. V minulosti tento pracovní krok zajišťoval autojeřáb. Nyní tuto úlohu  převzal procesní jeřáby, manipulace je rychlá a efektivní.
 • Přesné zjištění hmotnosti. Na dolních kladnicích je integrována jeřábová váha.
  Pomocí souhrnných funkcí je možné včas rozpoznat případné odchylky od plánované hmotnosti, což umožňuje v případě potřeby aktualizovat předem udělená přepravní povolení.

Zabezpečení toku materiálu - střední úroveň

Zásobení 20 montážních pracovišť jednotlivými součástkami zajišťují 3 dvounosníkové mostové jeřáby s nosností 20/12,5 t a 32/16 t.  Mostové jeřáby jsou vybaveny dálkovým ovládáním a velmi kompaktními kočkami a lanovými kladkostroji DR-Pro, které umožňují zvýšit klíčovou výšku zdvihu.

Montážní pracoviště - nejnižší úroveň

Nástěnné výkyvné jeřáby na montážních pracovištích doplňují koncept toku materiálu vzduchem. Díky instalaci na nosnících haly nezabírají jeřáby žádnou podlahovou plochu.  Jeřáby pomáhají pracovníkům během montáže s optimální manipulací s břemeny až do hmotnosti 1 000 kg. Výložníky o délce 5 m lze ruční silou otáčet až o 180°.  Jsou osazeny řetězovými kladkostroji DC-Pro s kočkou s komfortním ovládáním pomocí ovládače DST.

Přidaná hodnota na první pohled.

Dosažení vysokých cílů.

Více turbín. Vyšší spolehlivost.Vyšší efektivita výroby.
Naše celkové řešení vnitropodnikové logistiky podporuje společnost Siemens v provozovně ve Zhořelci při realizaci stanovených cílů:

 • Zlepšení procesů
 • Snížení nákladů
 • Provozuschopnost
 • Bezpečnost při zásobování
 • Dodavatelská věrnost


Vyšší cit pro přesnost

Přesné polohování těžkých břemen je klíčem pro bezpečnou a efektivní výrobu. Požadavek, který oba procesní jeřáby berou velmi přesně:Rychlosti regulované frekvenčním měničem a rychlosti pojezdu nezávislé na břemenu umožňují citlivé a přesné polohování s milimetrovou přesností.

Zjednodušení procesů

Nasazení takzvaných vložek vstupní páry vyžaduje otočení skříně turbíny o 180° do obrácené montážní polohy. V minulosti tento pracovní krok zajišťoval autojeřáb. S novým procesním jeřábem lze obrácení provést snadněji, rychleji a bez potřeby dalšího místa.Dvě kočky dimenzované pro bezpečné obracení obrobků pevně drží skříň turbíny v každé poloze.

Více užitné plochy

Kompletní tok materiálu vzduchem umožňuje optimální využití disponibilní plochy haly.
Je nutné obzvlášť vyzdvihnout nástěnné výkyvné jeřáby, které pomáhají pracovníkům při montáži konstrukčních skupin.Díky instalaci na nosnících haly nezabírají nástěnné výkyvné jeřáby podlahovou plochu a tak vytvářejí cenné místo pro montáž.

Technické údaje

Celkový koncept vnitropodnikové logistiky při montáži turbín

Typ jeřábu1) Kladko-
stroje

[t]
Rozpětí

[mm]

Max.rychlosti (plynulé)
 
[m/min]
  Nosnost   Jeřáb  Kočka  Hlavní zdvih  Pomocný zdvih 
          V2) T2) V2) T2)
  Úroveň 1:Procesní jeřáby pro  manipulaci s těžkými břemeny (výška 16 m)
ZKKW 200 100 24,000 40 20 2.1 3.3  3.1  5
ZKKW 80 32 24,000 40 20 2.7 4.4 5.4 8
  Úroveň 2  :Standardní jeřáby pro přepravu materiálu (výška 10 m)
ZKKE  32  16 23,100 40 5-25  0.3-5.3  0.5-5
EKKE  20 12.5 23,100 40 5-25 0.3-8   0.5-8 
Úroveň 3: Výkyvné jeřáby na montážních pracovištích  (výška 5 m)
 WSK  1   5,000 -  man.        

ZKKW: Procesní jeřáb s vrátky MPW   
    ZKKE: Dvounosníkový standardní mostový jeřáb s lanovými kladkostroji DR-Pro    
    WSK:Nástěnné výkyvné jeřáby s nosníkem z profilu I
2)  V= plné zatížení, T= částečné zatížení
3)  Délka výložníku

Ke stažení