Efektivní logistika výroby

Maschinenfabrik Eirich

Dvouúrovňová f

Efektivní výrobní procesy s jeřábovou technikou Demag

Kompletní přestavbou své výroby uskutečnila společnost Maschinenfabrik Gustav Eirich GmbH & Co KG největší projekt ve své historii. Kromě investic do strojního zařízení a logistiky byly nově navrženy také výrobní procesy. Na úspěšné realizaci tohoto komplexního projektového plánu se rozhodující měrou podílela instalace nové jeřábové techniky. Firma se ve své 150 leté historii vždy opírala o flexibilní výrobní postupy s mimořádně efektivní intralogistikou.

Projekt

Ucelený projekt s důrazem na efektivitu

Vzhledem k trvalému rozvoji různých oborů byly naplněny výrobní kapacity v sídle společnosti v Hardheimu (okres Neckar-Odenwald-Kreis). Bylo potřeba zásadním způsobem změnit tehdejší výrobní prostory a procesy podle aktuálních požadavků. Proto vznikl ucelený projekt, který se od začátku zaměřil na tři oblasti aktivit:

  • Zařízení pro lakování
  • Jeřábová technika
  • Logistické a výrobní procesy

S požadavkem na vývoj mísicích strojů pro stále náročnější úkoly vzrostla také jejich celková hmotnost. Důsledek: Jeřábová technika instalovaná do té doby s maximální nosností 32 t nedokázala manipulovat s kompletně smontovaným velkým mísicím strojem, který celý vážil až 46 t Velké typy strojních zařízení se musely vyvézt v částečně smontovaném stavu ven a jejich montáž, stejně jako nakládka, se musela dokončit mimo halu s použitím jeřábového automobilu. To svazovalo kapacity výrobního závodu a bylo navíc spojeno s vysokými nájemními náklady.

Jeřáby přebírají ústřední dopravní funkce

A tak vznikla moderní výrobní hala s délkou 105 m. Zatímco v rozšířené části výrobní haly probíhá koncová montáž strojních zařízení, souběžně s tím jsou v hale namontována zařízení pro lakování.
Ústřední úkoly intralogistiky převzalo v této novostavbě sedm jeřábových zařízení Demag. Univerzální jeřáby postavené ze standardizovaných jeřábových komponent byly dimenzovány přesně podle požadavků výrobce strojních zařízení EIRICH. Provozní ředitel společnosti EIRICH Uwe Greissing, který zároveň odpovídá za realizací výrobní strategie: „V případě požadovaných profilů jeřábových zařízení jsme se mohli spolehnout na fundované ověřené hodnoty. A to i proto, že jsme zapojili především naše zaměstnance, kteří přesně vědí, na jakých detailech v každodenní provozní činnosti s těmito jeřábovými zařízeními skutečně záleží.“
K určení maximální nosnosti jeřábu jsme použili aktuální maximální hmotnost jednoho strojního zařízení značky EIRICH. Cílem bylo to, aby zařízení mohl přepravit pouze jeden jeřáb. Dva dvounosníkové mostové jeřáby ZKKE, každý s nosností 50 t a rozpětím 22,22 m, pojíždí na jedné jeřábové dráze ve výšce 12,5 m. Společnost EIRICH je díky těmto jeřábům již připravena na budoucnost: ZKKE jsou dimenzovány pro tandemový provoz, čímž se automaticky zdvojnásobila maximální hmotnost, kterou je možné přepravit. Aby bylo možné přesně pojíždět a nastavovat do požadované polohy i těžká strojní zařízení, pracují zdvihací zařízení DR 20 ve dvou stupních; připojování probíhá v přesném režimu jemného chodu rychlostí 0,3 m/min.

Efektivita díky druhé jeřábové úrovni

Koncept intralogistiky počítá s dalšími jeřáby, určenými jak ke koncové montáži, tak k dopravě sestav a elektromotorů na jednotlivá montážní pracoviště. Za tímto účelem byla nainstalována druhá jeřábová dráha ve výšce 9,60 m se dvěma jednonosníkovými mostovými jeřáby EKKE 12,5 t.
Provozní ředitel Uwe Greissing: „Koncepce dvou úrovní nám umožnila splnit náš požadavek na to, aby bylo možné ovládat každý jeřáb v montážní hale nezávisle na těch ostatních. I z tohoto důvodu jsme jeřáby vybavili funkcí rádiového ovládání, abychom mohli garantovat bezproblémový přejezd jeřábů přes obě jeřábové úrovně. Aktuální generace ručních ovladačů se snadno ovládá a pro uživatele jsou tyto ovládací prvky velmi komfortní. I to mělo pozitivní vliv na to, že jsme se nakonec rozhodli pro rádiové ovládání.“
Ke zvýšení provozní bezpečnosti přispívají monitorovací systémy jeřábů s nosností 50 t na horní úrovni. Přitom se sleduje poloha háku: Při dosažení nejvyšší polohy háku se rozsvítí optická signalizace a zeleným světlem vyzve obsluhu jeřábu k průjezdu jeřábu pracujícího pod touto úrovní.

Bezpečné obracení konstrukčních dílů

Důležitým požadavkem výrobce strojních zařízení byla také spolupráce mezi jeřábovými zařízeními. Ta je předpokladem pro přepravu a obracení velkých konstrukčních dílů s použitím jeřábové techniky. Jeřábová zařízení proto pracují společně ve dvou úrovních umístěných nad sebou s minimální možnou vzdáleností mezi háky.
Kromě technického projektu byla oblast použití jeřábových zařízení optimalizována s použitím přesné geometrie a bylo dosaženo nejlepších možných najížděcích rozměrů. Společnost EIRICH tak dosáhla maximální užitné plochy jeřábové techniky.

Úspora zdrojů díky kompaktním konstrukčním rozměrům

Dále byl splněn náš požadavek na to, aby oba dvounosníkové mostové jeřáby společně pojížděly po jedné dráze až na předem určený minimální rozměr. To je předpokladem pro pozdější nakládku strojních zařízení s celkovou hmotností převyšující 50 t v jízdní zóně nákladních vozidel. Koncovou konstrukční výšku montážní haly nakonec určoval ještě jeden důležitý parametr. Společnost EIRICH připravuje pro expedici strojních zařízení a jednotlivých komponent jejich přímou nakládku do námořních kontejnerů velikosti 12,2 m. Jeřáby přitom mají na starost naložení kontejneru na nákladní automobil. Díky standardnímu kompaktnímu provedení jeřábů a zdvihacích zařízení Demag mohla společnost EIRICH udržet konstrukční výšku nové haly na minimu. To přispělo k dalšímu snížení objemu investic a trvalému snížení spotřeby tepla k vytápění.

Výkonná jeřábová technika pro lakovny

V souběžně vedoucí části haly nainstalovala společnost EIRICH kompletní lakovnu se dvěma kombinovanými lakovacími a sušicími kabinami. I zde se přitom uplatnila koncepce dvou jeřábových úrovní: Dva jeřáby ZKKE s nosností 50 t a rozpětím 9,85 m pojíždějí na horní dráze. Pod nimi pak jednonosníkový mostový jeřáb s nosností 12,5 t přepravuje díly určené k lakování. Stejně jako v montážní hale jsou jeřáby nad lakovacími stanicemi vybaveny frekvenčními měniči, konkrétně na úrovni pojíždění kočky: cílem je plynulý pohyb a jemné rozjíždění koček s drahými strojními zařízeními. Všechny jeřáby pracující ve společnosti EIRICH využívají funkci aktivního snímání zatížení. Informace o hmotnosti zavěšeného břemene se zobrazují obsluze jak na velkém displeji na jeřábu, tak na podsvíceném displeji na rádiovém ovladači. K elektrickému napájení jeřábových zařízení slouží kompaktní trolejové vedení DCL Demag.
Provozní ředitel Uwe Greissing: „Díky našemu novému pojetí se nám podařilo vytvořit z lakovny, která byla dosud vždy slabým místem našeho podniku, skutečně efektivní pracoviště. K tomu přispěla do značené míry jeřábová zařízení pracující ve dvou úrovních, kterými je možné nezávisle na sobě obsloužit lakovací zařízení umístěná v řadě za sebou.“

Úspěšné dokončení projektu

Ve společnosti EIRICH jsme s dosavadními výsledky projektu spokojeni. Uwe Greissing shrnuje úspěchy: „Jako výrobce strojních zařízení potřebujeme spolehlivé partnery, kteří nás dokážou kvalifikovaně podpořit ve všech fázích a pomohou nám s výběrem vhodné techniky. Kromě rozsáhlé nabídky produktů značky Demag byly důvodem, proč jsme se rozhodli tento projekt svěřit společnosti Demag, odborné kompetence na straně tohoto partnera.
Úspěch této partnerské spolupráce se projevuje také v tom, že naše procesy s podporou jeřábové techniky probíhají bez nejmenších problémů a ani po měsících provozní činnosti nemusíme současné vybavení nijak doplňovat nebo požadovat cokoliv dalšího.“

O strojírenské společnosti EIRICH

Každý den se setkáváme s celou řadou výrobků, které pomáhaly vyrábět strojní zařízení EIRICH. Trvanlivé lakování betonových dlažebních kostek, přesně vytvarované chladicí systémy v osobních automobilech nebo vysoce kvalitní provedení optických skel, které se v průběhu času nemění, mají jednu věc společnou: Suroviny a přísady těchto výrobků byly předem smíseny s použitím strojů a zařízení značky EIRICH přesně podle určené receptury.
Skupina EIRICH se již několik desetiletí specializuje na výrobky pro průmyslovou přípravu směsí. Společnost nabízí široké spektrum výrobků, od jednotlivých strojních zařízení až po komplexní zařízení na přípravu směsí na klíč. Kromě mísicích strojů s kapacitami od 1 l až do 12 000 l společnost vyrábí také strojní zařízení pro granulování, sušení a jemné mletí. Dnes skupina EIRICH v čele rodinným vedením zaměstnává v jedenácti zemích na 5 kontinentech 1 500 lidí.