Jeřáb s V-profilem s omezením rozkyvu břemene

Montáž obráběcích strojů: Manipulace s břemenem v řádu milimetrů

Polohování s milimetrovou přesností: to je hlavní úkol nového jeřábu Demag V-typ v montážní hale výrobce obráběcích strojů Schütte. Z tohoto důvodu se společnost rozhodla pro jeřáb s omezením rozkyvu břemene. přinášíme informace o prvních praktických zkušenostech.

Omezení rozkyvu břemene se u kontejnerových jeřábů v přístavních terminálech osvědčuje už přibližně třicet let. Přínos, který to pro vás má, lze vypočítat na eura a centy, protože jeřáb je schopen každou hodinu přemístit o X více kontejnerů. Něco takového však pro společnost Alfred H. Schütte GmbH & Co. KG v Kolíně nad Rýnem není žádný argument. Z pohledu společnosti, která je celosvětově známá svými vysoce kvalitními vícevřetenovými automatickými soustruhy, nehraje při výběru jeřábu rychlost překládky vůbec žádnou roli. Společnost Schütte se nicméně rozhodla pro vnitřní jeřáb s omezením rozkyvu břemene, a to z dobrého důvodu. Heinz-Josef Weiser, vedoucí údržby: „Vyrábíme neustále v mikrometrickém rozsahu. Proto je při montáži těžkých strojních komponent vyžadována maximální přesnost.“

Montáž automatických soustruhů: požadavek maximální přesnosti

Bylo tedy dobře, že v době, kdy společnost Schütte přestavovala svou vlastní kalírnu na novou montážní halu, přišel na trh univerzální jeřáb Demag s integrovaným omezením rozkyvu břemene.

V rozsáhle zrekonstruované, velmi světlé hale zajišťuje jeřáb Demag V-typ ve verzi „EVKE“ o nosnosti 8 tun a rozpětí 14 metrů uspořádaný a vysoce přesný tok materiálu. Proč je to tak důležité, vysvětluje Heinz-Josef Weiser na příkladu: „Když montéři zasunou střední hřídel pohonu do vřetenového bubnu, je to opravdu milimetrová práce a musí se dosáhnout vysoce přesného uložení. Jinak automatické soustruhy nebudou později schopné vyrobit až 500 000 dílů s jednou výměnou nástroje a zachovávat vždy tolerance v rozsahu µm. Pokud hřídel, byť jedinkrát narazí, je třeba ji zkontrolovat a v případě potřeby pracně předělat.

Profil místo skříně: jasné výhody

Společnost Schütte již má s jeřábem s V-profilem určité zkušenosti: Jeden menší model je instalován v jiné hale a přesvědčil odpovědné osoby hned v několika směrech. Heinz-Josef Weiser: „Jeřáb mnohem lépe propouští světlo, takže se obejdeme bez lokálního osvětlení.“

Kromě toho lze při projektování dodatečných instalací použít stávající jeřábové dráhy a využít nižší hmotnost jeřábového nosníku ke zvýšení nosnosti. Jörg Wagner, pracovník odbytu ve společnosti Demag Cranes & Components GmbH: V současné době plánujeme se společností Schütte přestavbu, která sníží vlastní hmotnost jeřábu ze 17,1 na 8,3 tuny. To znamená: Můžeme zvýšit nosnost z 15 t na 20 t a dokonce mít na jeřábem ještě volný prostor.“ Heinz-Josef Weiser je navíc zcela nadšený konstrukčním principem jeřábu: „Dobrá rovnováha tahových a tlakových sil, použití právě takového minimálního množství materiálu, kolik je potřeba: to se opravdu podařilo. Člověku, který se zajímá o statiku, doslova srdce poskočí.“

Omezení rozkyvu břemene: integrováno v ovládání

Pohony pro pojezd jeřáb a kočky u jeřábů s V-profilem s omezením rozkyvu břemene mají v zásadě regulaci otáček - jinak by nebylo možné rychlé nastavení podle potřeby. Již samotná nízká vlastní hmotnost přispívá k lepšímu chování při rozkyvu, právě tak jako plynulý rozběh pohonů řízených měničem. Hlavní úkol přebírá proprietární ovládání jeřábu SafeControl od společnosti Demag v kombinaci se senzorem, který detekuje vychýlení lana v pevném bodě lana (včetně šikmého tahu) a aktivně proti němu působí, pokud detekuje rozkyv. Obsluha naproti tomu zpravidla tento kompenzujícího pohyb ani nezaznamená. Tak by tomu mělo být u dobrých asistenčních systémů.

Protože omezení rozkyvu břemene měří skutečné zatížení a nefunguje podle matematických modelů, je rozkyv zátěže v každé provozní situaci účinně minimalizována. A protože se vývojářům Demag podařilo integrovat omezení rozkyvu břemene do sériového ovládání jeřábu, mohla být tato funkce také implementována za rozumnou cenu.

Zlepšení bezpečnosti práce

Pro společnost Schütte není omezení rozkyvu břemene jen důležitou a užitečnou funkcí vzhledem k citlivým (a těžkým) strojním komponentám. Společnost klade velkou důležitost na bezpečnost práce, což dokumentuje již ta skutečnost, že všichni zaměstnanci ve výrobě mají jeřábnické zkoušky. Heinz-Josef Weiser: „Často pohybujeme těžkými břemeny. Nejtěžší je strojní lůžko, minerální litinový díl extrémně odolný proti zkroucení o hmotnosti až dvou tun. Při manipulaci s těmito komponentami minimalizuje omezení rozkyvu břemene riziko nehod a zvyšuje bezpečnost.“

Cíl: optimální spolupráce mezi jeřábem a obsluhou

Z pohledu společnosti Demag je omezení rozkyvu břemene prvním krokem k automatizaci a autonomii jeřábů. Budou následovat další kroky, ačkoli není výslovně cílem zavádět „plně automatizovanou výrobu“. Stefan Elspass, produktový manažer pro ovládání jeřábů, HMI a Industry 4.0 ve společnosti Demag: „Jeřáb budoucnosti  bude nadále ovládán ručně. Obsluha zůstává pod kontrolou, ale je podporována asistenčními funkcemi v jeřábové i manipulační technice.“ To je také zcela v souladu s názorem Heinze-Josefa Weisera: „Naši zaměstnanci očekávají, že některý kolega má ovladač v ruce, když v blízkosti pracuje jeřáb. Tato důvěra je důležitá. Zodpovědnost by měla zůstat na obsluze - i z bezpečnostních důvodů.“ Omezení rozkyvu břemene, integrované do standardního ovládání jeřábu, pro toto vytváří lepší podmínky.