Zestawy suwnicowe do suwnice wspornikowe

Suwnice halowe na własnym poziomie wydajności

Doskonałe do procesów na stanowiskach roboczych

Suwnice wspornikowe jako suwnice halowe to idealne suwnice na stanowiskach roboczych w przypadku stacji położonych jedna za drugą. Przejmują one transport materiałów do poszczególnych stanowisk roboczych i wykonują jednocześnie zadania pozycjonowania na stacjach montażowych. Przesuwają się one poniżej poziomu suwnic pomostowych na szynach toru jezdnego suwnicy przebiegających jedna nad drugą wzdłuż ściany hali.

Demag oferuje gotowe zestawy suwnicowe do suwnic wspornikowych.

Inne właściwości zestawów suwnicowych Demag:

 • Wysięgi do 12 m
 • Udźwigi do 6,3 t
 • Obsługa do wyboru za pomocą przewodowej kasety sterowniczej lub radiowo
 • Mechanizmy jezdne z komponentów napędowych Demag
 • Wózek suwnicowy do wyboru z wciągnikiem linowym serii DVR lub z wciągnikiem łańcuchowym DC na wystającym wsporniku

Twój kontakt

Demag contact

Demagcranes

E-Mail
ul. Azymutalna 9
80-298 Gdańsk
Polska

Telefon:
+48 32 20 54 295

Product information

Zalety w skrócie

Wysoka stabilność

 • Wytrzymałość systemu dzięki zamkniętemu profilowi skrzynkowemu

Doskonałe właściwości jezdne

 • Nawet przy dużych obciążeniach – dzięki najmniejszym tolerancjom błędów dokładności zachowania toru jazdy, ustawienia ukośnego i prostoliniowości
 • Praca bez drgań dzięki poziomym mechanizmom jezdnym i pionowemu układowi jezdnemu z wytrzymałego na skręcanie, zamkniętego profilu skrzynkowego
 • Pionowy wózek jezdny z idealnie dopasowanymi komponentami Demag
 • Doskonała dynamika jazdy dzięki płaskiemu motoreduktorowi Demag (z możliwością przełączania biegunów lub o zmiennej prędkości obrotowej z przetwornicą częstotliwości)
 • Łagodne i pozbawione siły odśrodkowej przenoszenie momentu poprzez sprzęgnięcie napędu z zestawem kołowym
 • Niewymagające konserwacji zestawy kołowe Demag DRS z samosmarującymi się kołami jezdnymi z żeliwa sferoidalnego, które minimalizują zużycie torów suwnicy i kół jezdnych

Wózek z wszechstronnie konfigurowalnym wciągnikiem linowym

 • Wózek jednoszynowy DVR
 • Optymalne wykorzystanie wysokości pomieszczenia i powierzchni dzięki kompaktowej konstrukcji (niewielkie wymiary dojazdowe i duża wysokość podnoszenia haka)
 • Transport bez wahań dzięki płynnemu podnoszeniu i jeździe
 • Łatwy serwis dzięki kompleksowemu monitoringowi za pomocą aplikacji

Ergonomiczne sterowanie

 • Bezpieczna obsługa bez zmęczenia
 • Opcjonalnie: Sterowniki radiowe DRC do bezprzewodowego sterowania ze zmienną częstotliwością radiową do nadawania i odbioru bez zakłóceń

Opcjonalna praca w tandemie

 • Do transportu szczególnie ciężkich i wielkogabarytowych ładunków
 • Sterowanie master-slave obu suwnic za pomocą jednego nadajnika
 • Zsynchronizowany wyłącznik bezpieczeństwa obu suwnic

Integracja systemów

 • Integracja z ogólnymi koncepcjami intralogistycznymi

Konstrukcja modułowa

 • Najwyższa jakość i niezawodność dzięki komponentom z systemu modułowego Demag

Dane techniczne

Maks. udźwig [t] 6,3
Maks. wysięg LKr [m] 12
Prędkości jazdy suwnicy [m/min] 60
Maks. prędkość jazdy wózka [m/min] 32
Maks. prędkość podnoszenia [m/min] 12,5

Inne dane techniczne na zapytanie

 

Udźwig Wysięg [m]
[t] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0,5  ■
1,0  ■
1,6  ■
2,0  ■
2,5
3,2
4,0
5,0
6,3