Precyzyjne pozycjonowanie i podnoszenie ładunków w produkcji pojazdów

Suwnice Demag w branży sportów motorowych

Suwnica dwudźwigarowa z profilem V dla Bischoff + Scheck

Klient

Firma Bischoff + Scheck AG od momentu swojego założenia w 1997 roku zajmuje się realizacją unikalnych i innowacyjnych koncepcji budowy pojazdów specjalistycznych. W zakładzie w miejscowości Rheinmünster ponad 70 pracowników produkuje wozy transmisyjne, kampery i pojazdy reklamowe. Zamiłowanie założycieli do sportów motorowych przejawia się w realizacji specjalistycznych przyczep wyścigowych i mieszkalnych dla różnych zespołów wyścigowych. Innowacyjne pojazdy gwarantują duży komfort i funkcjonalność podczas weekendów wyścigowych oraz zapewniają kierowcom i pracownikom odpoczynek.

Zadanie

Nadwozia samochodów ciężarowych Bischoff + Scheck są projektowane i produkowane prawie w całości w Rheinmünster. Firma potrzebuje zwiększać moce produkcyjne w stale rozwijającej się działalności i zainwestowała m.in. w budowę nowej hali montażowej na terenie swojego zakładu. Energia słoneczna jest pochłaniana przez panele słoneczne umieszczone na dachu hali. Ten dodatkowy ciężar kolektorów obniża nośność konstrukcji dachu.

To stawia szczególne wymagania wobec montowanych w hali urządzeń dźwignicowych. Suwnice służą do przenoszenia dużych, ciężkich nadwozi samochodów ciężarowych na podwozia i do ich montażu. Wymaga to dużej precyzji. Dodatkowo, zamontowana na dachu instalacja solarna oznacza, że obiekt potrzebuje modelu suwnicy, który jest tak lekki, jak to tylko możliwe i który nie będzie przeciążał konstrukcji budynku.

Rozwiązanie

Suwnice pracujące w tandemie to najbardziej efektywna metoda bezpiecznego transportu i precyzyjnego przenoszenia dużych i ciężkich ładunków. Dwa wciągniki linowe DMR o udźwigu 6,3 t mogą pracować pojedynczo lub w tandemie. Oba wózki jeżdżą po dwudźwigarowej suwnicy pomostowej o profilu V, która transportuje elementy nadwozi samochodów ciężarowych o rozpiętości 28,7 metra.
 
Zmniejszona nośność konstrukcji dachowej jest kompensowana przez zmniejszenie obciążenia wózków w trybie pracy suwnic w tandemie do 5 t każdy w skrajnej strefie hali po obu stronach torów suwnic.

W zależności od wymagań operator suwnicy może łatwo i bezpiecznie wybierać między trybem indywidualnej pracy suwnicy lub pracą w tandemie za pomocą przełącznika znajdującego się na sterowniku radiowym.

Właściwości

Konstrukcja z dźwigarem o profilu V z łączeniami membranowymi zmniejsza ciężar urządzenia. Ma to pozytywny wpływ i umożliwia korzystanie z udźwigu suwnicy przy zachowaniu narzuconych przez konstrukcję budynku.

Inteligentne sterowanie bezpieczeństwa Demag SafeControl nieustannie monitoruje dane suwnicy i gwarantuje bezpieczne wyłączenie w przypadku nieprawidłowości, również w odniesieniu do warunków rozruchu na zewnątrz hali. Operator suwnicy może opuścić ładunek lub wjechać z powrotem do obszaru bez zmniejszania obciążenia. Sumowanie ładunków zapewnia ochronę przed przeciążeniem mostu suwnicy. Ponadto SafeControl dzięki optycznemu dystansowi zapewnia, że oba wózki nie najeżdżają na siebie. Sterownik radiowy DRC-10 umożliwia operatorowi suwnicy intuicyjne i ergonomiczne sterowanie suwnicą.