Automatická manipulace s ocelovými svitky

Ocel, železné a neželezné kovy

Ocel, železné a neželezné kovy

Po celém světě mnoho podniků z oblasti hutnictví, výroby železa a barevných kovů důvěřuje naší jeřábové technice. Z jakého důvdu? Protože nabízíme vhodná řešení pro splnění jednotlivých požadavků v průběhu celého hodnotového řetězce.

Jeřábová zařízení Demag se používají v těžkých podmínkách, tzn. při vysokých teplotách v provozu, prašném prostředí a silných otřesech, kterým musí jeřáby statečně odolávat.

Naše dceřiné společnosti po celém světě navíc disponují expertními znalostmi specifickými pro danou zemi. Nabízíme tak našim zákazníkům řešení šité na míru.

Oblasti použití

  • Ocelárny a slévárny
  • Válcovny
  • Skladování a manipulace

Ocelárny a slévárny

Nabízíme vhodná řešení pro různé oblasti slévárenských provozů. Transportní jeřáby až se 4 jeřábovými nosníky pro bezpečnou a efektivní manipulaci s licími pánvemi. Dvounosníkové mostové jeřáby, které ve vnitropodnikové přepravě zajišťují komponenty k odlévání (např. formy) a manipulaci se zpracovávanými odlitky.

Válcovny

Dodáváme manipulační technologie zhotovené na míru do válcovnen za studena i za tepla. K tomu patří vnitropodniková přeprava předvalků a ingotů, stejně tak jako manipulace s válci při skladování a údržbě. Naše pojezdové jednotky nabízejí kompletní řešení pohonů pro kolejovou přepravu.

Skladování a manipulace

Nabízíme jeřábová zařízení v poloautomatickém i plně automatickém provedení pro šetrné skladování a manipulaci s kovovými produkty (např. hliníkové nebo ocelové svitky, tyčové profily apod.). Na zakázku dodáváme také vlastní speciálně vyvinutý systém skladového hospodářství.

Interested? Please, contact us. We respond fast and are ready to help you.