Manipulace s břemeny při stavbě betonových prvků

Společnost GOLDBECK se spoléhá na jeřáby značky Demag

Univerzální jeřáby a sloupové otočné jeřáby Demag pro společnost GOLDBECK Betonelemente GmbH

Ve svém závodu v Hammu (spolková země Vestfálsko) vyrábí společnost GOLDBECK betonové prvky určené k výstavbě logistických a průmyslových hal, kancelářských a školních budov, parkovacích domů a bytových domů. V nově vybudované výrobní části se vyrábí a armovací koše a wsítě pro pozdější odlévání betonových dílů. Efektivní přeprava drátů ve svitcích, tyčí betonářské oceli a neskladných komponent mezi výrobními oblastmi se realizuje několika jeřáby Demag a bezpečnost přepravy zajišťují asistenční a komfortní funkce inteligentního bezpečnostního řízení Demag SafeControl.

Zákazník

Společnost GOLDBECK a její výrobky jsou dostupné všude: Stavební a servisní společnost má téměř 80 poboček po celé Evropě. Za více než 50 let své činnosti realizovala společnosti GOLDBECK pro své zákazníky asi 10 000 komerčních nemovitostí na klíč. Zvláštnost: Společnost plánuje a staví systémovým způsobem. Základní součásti se předem průmyslově vyrobí v deseti našich vlastních továrnách a poté se dodávají přímo na stavbu, kde dochází k jejich finální montáži.

42350_105 Goldbeck

Závod společnosti GOLDBECK v Hammu (Vestfálsko), který byl otevřen v roce 2009, se specializuje na výrobu stropů, sloupů, základů a vnějších stěnových prvků. Jen v loňském roce se závod rozšířil o celkových 8 200 metrů čtverečních výrobní plochy. Systémové prvky samozřejmě pocházejí z našeho vlastního závodu. Systém, který nese ovoce.

Úkol

Proces toku materiálu začíná dodávkou svitjů armovacího a tyčí z betonářské oceli. Tyto suroviny se zpevňují ve dvou materiálových tocích a různých pracovních krocích, spojují se s dalšími součástmi a poté se přepravují do další výrobní části, kde probíhá jejich zušlechtění do podoby hotových betonových prvků.

Na začátku je ocel
42350_3

Na začátku toku materiálu je dodávka surového materiálu nákladními vozidly. Svitky armovacího drátu se dodávají do hal 11 a 12, tyče z betonářské oceli míří do haly 10. Na výrobní lince v hale 10 se vyrábí tyčový korzet pro odlévání betonu pro betonové sloupy nebo základové koše. V tomto pracovním kroku jsou zapotřebí jeřáby, které se používají k přepravě dlouhého zboží a k přesnému zásobování řezných strojů.

Velkoobjemové ocelové rohože

V halách 11 a 12 se vyrábějí takzvané výkresové podložky. V pozdějším průběhu výroby se používají jako konstrukční základy pro stěnové prvky všech velikostí.
Úkoly jeřábů: Vykládka svitků drátu z nákladního vozu a zásobování výrobní linky, ve které se svitky automaticky zkracují na požadovanou délku a navařují k ocelovým rohožím. Následně jeřáby přepravují rohože ve svazcích k dalšímu pracovnímu kroku, ve kterém probíhá jejich spojení do výztužných klecí. Pro speciální požadavky byla na konci haly 12 vybudována pracovní plocha pro ruční vyztužování výztužných rohoží.
Požadavky zákazníka byly stanoveny naprosto jasně: Interní logistika v nové výrobní části vyžadovala řešení pro bezpečnou manipulaci s částečně neskladnými výztužnými rohožemi a dlouhými tyčemi z betonářské oceli. Je potřeba zajistit přesné nakládání strojů a také realizovat přepravu dlouhého zboží mezi pracovišti v podmínkách vysoké bezpečnosti. Stálá dostupnost jeřábů pro střídající se jeřábníky by měla být zajištěna pomocí rádiového ovládání.

Řešení

42350_17 Goldbeck

Společnost GOLDBECK přesvědčila nabídka jeřábů Demag: Sedm jednonosníkových mostových jeřábů EKKE s nosností 3,2 až 10 tun a jeden dvounosníkový mostový jeřáb ZKKE s nosností dvakrát 3,2 tuny přepravují zboží v nové výrobní části. Dva jeřáby se pohybují v inteligentním tandemovém provozu po jeřábové dráze v hale 10. Manipulace s mimořádně dlouhými svazky tyčí z betonářské oceli vyžaduje z hlediska bezpečnosti přepravy perfektní souhru dvou jeřábů. Jeřábovou flotilu doplňují dva jednonosníkové jeřáby v hale 11 a jeden jednonosníkový jeřáb a jeden dvounosníkový jeřáb v hale 12. Všechny halové jeřáby jsou vybaveny modulárním lanovým kladkostrojem Demag DMR. Ke splnění požadavků na pracovišti byly využity některé z mnoha funkcí, které nabízí kladkostroje DMR: Speciální instalační poloha kočky, asistenční a komfortní funkce nebo možnosti ovládání usnadňují každodenní přepravu materiálu.
Všechny zdvihací a pojezdové osy jeřábů jsou ovládány plynulým způsobem. To pro zaměstnance znamená další přínos v podobě komfortu obsluhy.

Krátký rozhovor s panem Steffenem Festerem, vedoucím výroby ve společnosti Goldbeck Betonelemente GmbH v Hammu

42350_43 Goldbeck

Demag: Pane Festere, proč jste se rozhodli pro řešení od společnosti Demag?
Steffen Fester: Když jsme hledali ucelené řešení pro výrobní plochu 8 200 m² se zaměřením na výrobu výztuže, společnost Demag nám nabídla řešení na míru. Vzhledem k našemu zaměření na výrobu probíhající v cyklech s opakujícími se součástmi základem jsou základem moderní jeřábové systémy. Kromě velkého rozpětí s nízkou celkovou výškou byly při rozhodování rozhodující vysoké rychlosti všech os a provozní spolehlivost. Dobré zkušenosti ze spolupráce v minulosti a férová cenová nabídka nás dovedly ke konečnému rozhodnutí.

Demag: Jaké výhody hovoří ve prospěch použitých produktů Demag?
Steffen Fester: Namontování systémů proběhlo velmi rychle a většina jeřábů byla připravena na zkušební provoz během několika málo dnů. Jeřáby nám hned poté pomohly s montáží výrobních strojů. Po dokončení instalace se navíc vždy můžete spolehnout na poprodejní servis. Dosud nás nepotkaly žádné delší prostoje. Všech osm jeřábů lze nainstalovat do každé části haly, takže výroba zůstane flexibilní i v budoucnosti, i když se naše produktové portfolio bude vyvíjet podle požadavků trhu.

Demag: Jak svůj dojem popsali zaměstnanci závodu?
Steffen Fester: Nový jeřábový systém je pochopitelně v první řadě pro zaměstnance oblíbeným zdvihacím zařízením. Na druhý pohled pak na povrch vyvěrají jednotlivé kvality. Velkou předností jsou vysoké rychlosti všech tří os. V rámci provozních postupů se jen zřídka kdy bavíme o časech jeřábů, protože ty již byly optimalizovány. Digitální ukazatele zatížení nesmírně pomáhají při rychlé kontrole dodávek svitků a tyčí. Stejně tak pomáhají při menších inventurách nebo překládkách. Tandemová funkce dostupná v hale 10, kterou používáme hlavně při manipulaci s ocelovými tyčemi do 18 metrů, je zárukou bezpečné manipulace jediným ovladačem. S naší světlou šířkou 12 metrů mezi sloupy nebylo snadné zajistit tandemovou funkci se dvěma jeřáby s roztečí háků pouhých šest metrů. Optická kontrola vzdálenosti zatím slouží tak, jak má. Dobře se osvědčila souhra mezi statikou společnosti GOLDBECK a jeřábovým systémem společnosti Demag.

Splnění požadavků do puntíku

Nová výrobní hala má od samého začátku promyšlenou, a v případě potřeby také flexibilní, jeřábovou koncepci. Optimalizované dimenzování systémů začíná u jednotného rozpětí 24 metrů. Průjezdný profil, měřeno od stropní konstrukce k hornímu okraji jeřábové kolejnice, činí ve všech případech 1,24 metru. Díky tomu se podařilo snížit konstrukční výšku koček a optimalizovat jejich provedení. Tato jednotná konstrukce rozměrů vytváří vhodné podmínky k tomu, aby zákazník mohl na výrobní lince kdykoli reagovat na měnící se požadavky. Jde to dokonce tak daleko, že jeřáby lze v případě potřeby přesouvat podle toho, jak je to právě potřeba.

Z důvodu splnění požadavků statiky haly se musel zvětšit rozvor z běžných 3,15 metru na 4 metry. Tato změna umožnila upustit ve fázi plánování nové výrobní části od některých podpěrných sloupů a vytvořit tak více místa pro potřeby vnitřní logistiky. Délka pole 12 metrů má pozitivní vliv pro dimenzování jeřábové dráhy, a tím i pro úsporu nákladů díky přesnému začlenění jeřábů do koncepce haly.

Optimalizovaného pojezdu jeřábů bylo dosaženo použitím vodících kladek na obou stranách, které vedou pojezdy jeřábů přesně po kolejnicích jeřábové dráhy. Tyto vodicí kladky snižují síly působící v příčném směru a přispívají tak ke znatelně hladšímu chování při pojíždění. To se pozitivním způsobem projevilo na efektivitě a délce práce, zejména pokud jde o přepravu rozměrných komponent mezi jednotlivými pracovišti.
Flexibilita lanových kladkostrojů generace DMR je patrná také v případě speciálních řešení: Nestandardní šířka výztužných rohoží (rozměry: 3,5 x 9 m) by nebyla s obvyklou montážní polohou dvou lanových kladkostrojů mezi jeřábovými nosníky možná. Volbou montážní polohy na příslušné vnější straně se dosáhlo požadovaného výsledku. Kočka se dvěma lanovými kladkostroji DMR může uchopit výztužnou rohož při větší vzdálenosti mezi háky, aniž by bylo nutné výrazně zvětšit dojezdové míry jeřábu.

Bezpečně s Demagem

Při přepravě zboží je na místě vždy opatrnost. Nepozornost a nepředvídatelnost mohou vést ke vzniku nebezpečných situací a rychle vyústit v pracovní úraz. Je proto důležité, aby při práci jeřábu byla zabezpečeno i pracoviště zaměstnanců. S tím spojený komfort je pak příjemným bonusem.

Modulární lanový kladkostroj Demag DMR nabízí možnost integrování mechanických a elektrických pomocníků. Důležitou roli v komfortu hraje frekvenčně řízené ovládání jeřábů. Rozjíždění a zrychlení je možné plynule regulovat, takže obsluha může ovládat pohyby jeřábu, kočky nebo zdvihání s maximální možnou přesností. S rostoucím tlakem na ovládací prvek na rádiovém ovládání se zvyšuje také rychlost příslušné osy. Stejně to pochopitelně funguje i naopak, aby bylo možné ovládat pohyby jeřábu s naprostou přesností a maximálním komfortem. Umístění výztužných rohoží a tyčí z betonářské oceli v rámci vnitřní logistiky je snazší a efektivnější a šetří se pracovní doba.

Smart tandem
42350_11 Goldbeck

Inteligentní bezpečnostní ovládání SafeControl je zárukou větší bezpečnost při používání jeřábu. Při přepravě dlouhého zboží v hale 10 se společnost GOLDBECK spoléhá na komfortní a asistenční funkci Smart tandem. Dva jeřáby jsou navzájem elektricky propojeny a ovládány ze společného ovládacího prvku. Pro jeřábníka je pak samotná práce hračkou: zapnutí a vypnutí provozu s funkcí Smart tandem jediným ovladačem. Obsluha jeřábu má tuto funkci vždy k dispozici jak na displeji svého rádiového ovládání DRC, tak na velkém displeji Demag StatusBoard na jeřábovém nosníku. Na displeji StatusBoard se navíc v reálném čase zobrazují také aktuální provozní stavy jeřábu. Jedná se například o nosnost, celkové zatížení, přetížení, požadavek na servis nebo aktivované asistenční a komfortní funkce bezpečnostního ovládání SafeControl – transparentní a především bezpečný provoz jeřábu.

Elektronická ochrana před kolizí

Všechny jeřáby jsou vybaveny optickým monitorováním vzdálenosti jeřábů, takže s jeřáby mohou pracovat i méně zkušení jeřábníci, aniž by hrozilo nebezpečí vzájemné kolize mezi jeřáby. Dvojité laserové senzory měří zbývající vzdálenost mezi příslušnými jeřáby na jeřábových drahách. Při překročení nastavené vzdálenosti se příslušný jeřáb vypne ve dvou krocích. V prvním kroku je možné s jeřábem ještě pojíždět nízkou rychlostí, zatímco ve druhém kroku se jeřáb bezpečně vypne. Tento koncept nezávislého bezpečnostního vypnutí s dvoukanálovým hardwarem odpovídá bezpečnostní kategorii 3 podle normy EN 13849-1. Mezní vypínače pojíždění jeřábu ve dvoustupňovém provedení zabraňují rozkývání břemene, které je nebezpečné pro člověka i pro stroj. Jeřábová jízda se při dosažení prvního mezního vypínače přepne na jemné pojíždění a krátce před dosažením mezních dorazů se pohony zcela vypnou.

Jestliže obsluha jeřábu v hale 10 aktivuje tandemovou funkci, optické distancování mezi jeřáby se automaticky přemostí a jeřáby se mohou pohybovat směrem k sobě. To je však možné pouze tehdy, když celkové jmenovité zatížení obou jeřábů nepřekročí stanovenou hranici 10 tun. Funkci elektronické ochrany formou součtu zatížení zde plní ovládání Demag SafeControl.

Elektronické určení celkového zatížení v hale 12
42350_13 Goldbeck

Tuto funkci využívá také dvounosníkový jeřáb ZKKE v hale 12, takže jednotlivá zatížení obou zdvihacích zařízení jsou stanovena elektronicky a ochráněna proti přetížení na základě souhrnného zatížení. Automatickým vypnutím při překročení celkové nosnosti zdvihacích zařízení se proto předejde přetížení jeřábového mostu.

Jeřáby na pracovišti s výrobou košů

Výroba košů byla vybavena příslušnými jeřáby a řetězovými kladkostroji. S použitím příslušných řetězových kladkostrojů Demag DC-Pro vyzvedávají tři ocelové výložníky KBK jednotlivé svazky ocelových tyčí do výrobní oblasti, ve které se následně vyztuží do podoby ocelových košů. Na třech pracovištích dva řetězové kladkostroje DC-Pro zvedají a spouští ocelovou traverzu, na kterou lze zavěsit koše a obrábět je tak v ergonomické výšce.

Technologie / speciální vlastnosti

Inteligentní bezpečnostní ovládání SafeControl nabízí maximální možnou bezpečnost při provozu jeřábu. Koncové vypínače pojezdu jeřábu a bezpečnostní ovládání poskytují pracovníkovi obsluhy podporu a přispívají k prevenci nežádoucích škod v pracovní oblasti jeřábu.
V inteligentním tandemovém provozu se k přepravě obzvlášť objemných a těžkých nákladů používají dva jeřáby až se čtyřmi kočkami. Přepínání mezi ovládáním jednotlivých jeřábů a tandemovým provozem probíhá rychle a snadno pomocí přepínače na rádiovém ovládání.

Rádiové ovládání DRC-10 umožňuje obsluze jeřábu intuitivní a ergonomické ovládání jeřábu. Aktuální provozní stav jeřábu je zobrazen na LCD displeji. Integrovaná baterie v ručním vysílači se nabije za pouhých 2,5 hodiny a umožní nepřetržitou práci až po dobu 5 dnů. K jeřábu lze přihlásit až tři vysílače: Lze mezi nimi přepínat stisknutím tlačítka, aniž by došlo k narušení pracovního procesu. Obsluhu jednotlivých jeřábů lze tak snadno předávat ze zaměstnance na zaměstnance. Výměna vysílačů je otázkou několika málo sekund.

Servisní oddělení v rámci „záruky platné po dobu teoretické životnosti“ dle svého uvážení zdarma opraví nebo vymění vadné komponenty. Tímto způsobem lze s předem známými náklady zabezpečit bezproblémový provoz jeřábů i po ukončení zákonné záruky.