Pohonná technika Demag

Základ pro nový inspekční vozík

Nové způsoby inspekce mostů

Zákazník

Společnost Moog GmbH v Deggenhausertal/Bodensee je celosvětově známá jako specialista na technologie pro přístup k mostům. Společnost navrhuje jak mobilní inspekční zařízení pro mosty v nejrůznějších provedeních, tak inspekční vozidla trvale instalovaná na mostě s plošinami, které umožňují inspekci spodní strany mostu.

Úkol

U mostu „Queensferry Crossing“ v blízkosti skotského Edinburghu, který je největším mostem s šikmými lany na světě, byla společnost Moog požádán o vypracování konceptu inspekce a údržby dutého tělesa mostu. Přitom bylo třeba vzít v úvahu, že na trase dlouhé 2 630 metrů uvnitř mostu dochází ke stoupání i klesání a že dostupný prostor je velmi omezený. Nejběžnější řešení pro tento úkol, kolejnicový vozík s externím napájením hnacích motorů, bylo možné implementovat pouze s omezeními.

Řešení

Společnost Moog se proto rozhodla navrhnout energeticky soběstačný vozík s vlastní baterií a využila pro tento účel základní koncept bateriového vozíku Demag. Tento přepravní systém bez řidiče (AGV) pojíždí na baterie pomocí motorů Demag s regulovanými otáčkami a systémem kolových bloků DRS.

Tyto „kyvadlové vozíky“ dokážou zavézt dvě osoby včetně dalšího vybavení až do 150 kg na místo práce a dosahují rychlosti až 240 m/min. Je zaručen měkký rozjezd a brzdění, stejně jako intenzivní rozjezd při plném zatížení, dokonce i na stoupavých úsecích. Integrovaná nabíjecí jednotka umožňuje nabíjení baterie ve dvou čelních stanicích.

Zvláštnosti

V tomto projektu konstruktéři Moogu doslova otočili princip bateriového vozíku naruby: Zatímco bateriové vozíky pojíždějí po podlaze jako zátěžové AGV a mohou se volně pohybovat, kyvadlové vozíky jsou zavěšeny na kolejnici namontované na stropě mostní dutiny. Protože kyvadlové vozíky jsou napájeny z baterie, není nutné externí napájení. To šetří místo a náklady na montáž.