Automatické jeřáby Demag

v expedičním skladu na papírové role společnosti Blue Paper

Dva automatické jeřáby se samostatně pojíždějícími kočkami pro expediční sklad na papírové role

Zákazník

Společnost Blue Paper SAS ze Štrasburku je společným podnikem skupiny Klingele Gruppe a belgické společnosti VPK Packaging Group. V závodu se od roku 2013 vyrábí ze 100 % použitého papíru lehčený surový papír a testliner (plošná hmotnost od 70 do 135 g/m2) určené pro obaly z vlnité lepenky. Roční kapacita závodu činí více než 420 000 tun.

Úkol

Nový expediční sklad na papírové role měl být vybaven automatickými jeřáby. Jeho teoretická kapacita činí 15 250 tun a sklad nahradil původní, ručně obsluhovaný sklad, který dokázal pojmout jen asi 7 500 tun, tedy produkci za sedm dnů.
Papírenské stroje pracují v non-stop provozu 24/7 a sklad se tak doplňuje průběžně. Expediční časy jsou však omezeny na 75 hodin týdně. To znamená: Expediční sklad musí odpovídajícím způsobem „dýchat“ a být schopen ve velmi krátké době zpracovat vyskladnění zboží – především pak na začátku týdne, kdy je nadprůměrně zaplněn.

Řešení

Dva procesní jeřáby Demag s rozpětím 27,20 metrů nyní mají v novém expedičním skladu na starost plně automatizovanou překládku. Každý z nich je vybaven jednou kočkou se zdvihacím ústrojím a vakuovými zvedáky jako prostředkem k uchopení břemene. Každý z obou jeřábů může uskladnit nebo vyskladnit role s průměrem až 1 450 mm, šířkou 3 350 mm a maximální hmotností 4,2 t. Jeřáby přitom mohou pracovat v páru nebo jednotlivě.

To a také vysoké rychlosti při zdvihání a pojíždění procesních jeřábů Demag se promítají do mimořádně vysokého maximálního výkonu systému, který odpovídá až 128 pohybům rolí za hodinu. Protože kočky mohou pojíždět nezávisle na sobě, znamená to vysokou míru flexibility – při současném menším počtu jízd jeřábů.

Ovládání procesů uskladnění a vyskladnění má na starost systém správy skladu Demag (LVS), který komunikuje přímo se systémem řízení materiálu v papírně, a tedy i s plánováním výroby. To vytváří předpoklady k tomu, aby jeřáby prováděly optimalizační práce a připravily k vyskladnění objednávky, které již byly nahlášeny, právě tehdy, kdy nemohou provádět žádné operace týkající se samotného vyskladnění.

Zvláštnosti

V tomto projektu se úplně poprvé použily automatické jeřáby Demag se samostatně pojíždějícími kočkami. Kromě toho pracují jeřáby s vysokou energetickou účinností: Během brzdění a spouštění břemene se s použitím rekuperačních jednotek rekuperuje elektrická energie a vrací se do sítě.