Mały ciężar własny, łatwe prowadzenie

Żurawie obrotowe słupowe i przyścienne

Demag - Żurawie obrotowe słupowe i przyścienne

Z naszego doświadczenia i obserwacji rynku wynika, że szczególnie uciążliwe i czasochłonne pod względem ergonomii dla pracowników jest ręczny transport, a także dosuwanie lub przemieszczanie stosunkowo małych ładunków.

Żurawie obrotowe, które dostępne są w naszej ofercie mogą być zainstalowane bezpośrednio na stanowisku pracy i wyposażone we wciągniki różnego typu. Dzięki personalizacji możliwe jest łatwe i szybkie podnoszenie, łagodny transport i dokładne oraz bezpieczne odstawianie przedmiotów różnego typu i wagi. Pozwala to na znaczną redukcję prac przezbrojeniowych i dodatkowych oraz uniknięcie przestojów związanych z oczekiwaniem na żurawie halowe. Inne zalety naszych żurawi obrotowych słupowych i przyściennych:

  • Łatwe i szybkie manewrowanie ładunkami
  • Wysoki komfort obsługi i bezpieczeństwo pracy
  • Udźwig do 10 000 kg
  • Prosty montaż przy użyciu mocowań systemowych

Sprawdź naszą ofertę i przekonaj się sam na naszej stronie internetowej o zaletach naszych produktów i poznaj szczegóły techniczne!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Twój kontakt

Demag contact

Demagcranes

E-Mail
ul. Azymutalna 9
80-298 Gdańsk
Polska

Telefon:
+48 32 20 54 295

Product information

Zalety w skrócie

Kompleksowa oferta żurawi

  • Dokładna gradacja długości wysięgników i udźwigów do realizacji specjalnych zadań
  • Ograniczniki obrotu służące do precyzyjnego ogranicznia kąta obrotu wysięgnika
  • Duży wybór wciągników Demag
  • Technika sterowania skrojona na miarę: przewodowa lub radiowa
  • Dostawa wraz z kompletnym wyposażeniem elektrycznym
  • Osprzęt chroniący przed warunkami pogodowymi  do instalowania żurawi na zewnątrz

Żurawie obrotowe słupowe

Zasięg obrotu 270° / 300°

Żurawie obrotowe słupowe KBK

Żurawie obrotowe słupowe z wysięgnikami z profili szynowych systemu dźwignicowego lekkiej konstrukcji KBK przekonują swym dużym - w stosunku do ciężaru własnego - udźwigiem i wysięgiem. Niewielki ciężar ułatwia obracanie wysięgnika, użycie profili tłoczonych KBK jako dźwigara ogranicza do minimu siły przesuwu.
Udźwig
[kg]
Wysięg
 [m]
  2 3 4 5 6 7
80 x x x x x x
125 x x x x x x
250 x x x x x x
500 x x x x x  
1000 x x x x    

Żurawie obrotowe słupowe KBK w wersji o zmniejszonej wysokości konstrukcyjnej

Zmniejszona wysokość konstrukcyjna oznacza zwiększenie wysokości podnoszenia o 290 mm w stosunku do wersji standardowej. Niezależnie od tego, czy chodzi o zastosowanie w niskim pomieszczeniu, wykonanie prac modernizacyjnych, czy też zmianę sposobu wykorzystania budynku: Nasze żurawie słupowe ze zmniejszoną wysokością konstrukcyjną stanowią w wielu przypadkach perfekcyjne rozwiązanie.

Żurawie obrotowe słupowe KBK z dwoma wysięgnikami

Skuteczne rozwiązanie dla zastosowań przy niewielkim zapotrzebowaniu przestrzennym.  Do perfekcyjnej organizacji stanowiska pracy służą cztery różne układy rozmieszczania wysięgników. Pozwala to skutecznie zracjonalizować indywidualne procedury robocze.
 

Żurawie obrotowe słupowe z profilem dwuteowym D-AS 270

Dzięki swej lekkiej konstrukcji oraz wysoko zabudowanemu wysięgnikowi żuraw ten ma uniwersalne zastosowanie w średnim zakresie obciążeń do 2 000 kg.
Udźwig
[kg]
Wysięg
 [m]
  2 3 4 5 6 7 8 9 10
80 x x x x x x x x x
125 x x x x x x x x x
250 x x x x x x x x x
500 x x x x x x x    
1000 x x x x x        
1600 x x x x          
2000 x x x            

Żurawie obrotowe słupowe

Zasięg obrotu n x 360°

Tam, gdzie ściany, wsporniki lub inne elementy nie ograniczają ruchu wysięgnika, żurawie obrotowe słupowe oferują decydującą korzyść: zasięg obrotu obejmuje obszar n x 360°.

Żurawie obrotowe słupowe D-GS 360

Żurawie obrotowe słupowe D-GS przeznaczone do niskiego zakresu obciążeń do 1 000 kg cechują się  szczególnie małą wysokością konstrukcyjną i niewielkimi wymiarami. Sprawdzają się doskonale wszędzie tam, gdzie przy ograniczonej wysokości stropu wymagana jest maksymalna wysokość podnoszenia haka.
Udźwig
[kg]
Wysięg
 [m]
  2 3 4 5 6 7
80 x x x x x x
125 x x x x x x
250 x x x x 6,5  
500 x x x      
1000 x 3,5        

Żurawie obrotowe słupowe D-TS 360

Te żurawie obrotowe to uniwersalne rozwiązanie w przypadku średniego zakresu obciążeń do 5 000 kg. Wysoko zabudowany wysięgnik umożliwia również w tym przypadku szczególnie duże wysokości podnoszenia haka. W celu zapewnienia komfortowej obsługi żurawie można wyposażyć opcjonalnie w elektryczny mechanizm obrotowy.
 
Udźwig
[kg]
Wysięg
 [m]
  2 3 4 5 6 7
80 x x x x x x
125 x x x x x x
250 x x x x x x
500 x x x x x x
1000 x x x x x x
1600 x x x x x x
2000 x x x x x x
2500 x x x x x x
3200 x x x x x x
4000 x x x x x x
5000 x x x x x x

Żurawie obrotowe słupowe D-MS 360

Te żurawie słupowe wyróżniają się wysokim udźwigiem przy jednocześnie dużym wysięgu. Wysoko zabudowany wysięgnik umożliwia również w tym przypadku szczególnie duże wysokości podnoszenia haka. Zależnie od potrzeb żurawie D-MS są wyposażone we wciągnik łańcuchowy DC lub wciągnik linowy DR. Komfortową obsługę zapewnia opcjonalny elektryczny mechanizm obrotowy.
Udźwig
[kg]
Wysięg
 [m]
  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
80 x x x x x x x x x x x
125 x x x x x x x x x x x
250 x x x x x x x x x x x
500 x x x x x x x x x x x
1000 x x x x x x x x x x x
1600 x x x x x x x x x x x
2000 x x x x x x x x x x x
2500 x x x x x x x x x x x
3200 x x x x x x x x x x x
4000 x x x x x x x x x 11,5  
5000 x x x x x x x x      
6300 x x x x x 7,5          
8000 x x x x x            
10000 x x x x              

Żurawie obrotowe przyścienne

Zasięg obrotu 180° / 360°

Żurawie obrotowe przyścienne KBK

Decydującą zaletą żurawi obrotowych przyściennych jest to, że nie zajmują powierzchni podłogi, ponieważ są montowane na betonowych ścianach nośnych lub słupach hali, a także na maszynach lub instalacjach. Mocowanie jest przy tym bardzo proste, ponieważ konsola wykonana w postaci gotowej do montażu eliminuje żmudne pozycjonowanie. Żuraw obrotowy przyścienny KBK jest przeznaczony do niskiego zakresu obciążeń do 1000 kg.

Udźwig
[kg]
Wysięg
 [m]
  2 3 4 5 6 7
80 x x x x x x
125 x x x x x x
250 x x x x x x
500 x x x x x  
1000 x x x x    

Żurawie obrotowe przyścienne KBK  w wersji o obniżonej wysokości konstrukcyjnej

Obniżona wysokość konstrukcyjna oznacza zwiększenie wysokości podnoszenia o 290 mm w stosunku do wersji standardowej. Niezależnie od tego, czy chodzi o zastosowanie w niskim pomieszczeniu, wykonanie prac modernizacyjnych, czy też zmianę sposobu wykorzystania budynku - nasze "krótkie" żurawie stanowią w wielu przypadkach perfekcyjne rozwiązanie.

Żurawie obrotowe przyścienne D-AW

Żurawie obrotowe przyścienne D-AW znajduje uniwersalne zastosowanie w średnim zakresie obciążeń do 2 000 kg. Niewielki ciężar własny umożliwia łatwe obracanie wysięgnika, również z ładunkiem. Mała wysokość konstrukcyjna umożliwia stosowanie wszędzie tam, gdzie przy ograniczonej wysokości stropu wymagana jest maksymalna wysokość podnoszenia haka.

Udźwig
[kg]
Wysięg
 [m]
  2 3 4 5 6 7 8 9 10
80 x x x x x x x x x
125 x x x x x x x x x
250 x x x x x x x x x
500 x x x x x x x    
1000 x x x x x        
1600 x x x x          
2000 x x x            

Żuraw obrotowy przyścienny D-GW

Dzięki konstrukcji dostosowanej do wciągnika łańcuchowego lub linowego Demag, w połączeniu z wysoko zabudowanym wysięgnikiem oraz z dużym udźwigiem, żuraw obrotowy przyścienny D-GW cechuje wyjątkowo różnorodny zakres zastosowań.

Udźwig
[kg]
Wysięg
 [m]
  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
80 x x x x x x x x x x x
125 x x x x x x x x x x x
250 x x x x x x x x x x x
500 x x x x x x x x x x x
1000 x x x x x x x x x x x
1600 x x x x x x x x x x x
2000 x x x x x x x x x x x
2500 x x x x x x x x x x  
3200 x x x x x x x x 10.5    
4000 x x x x x x x 9.5      
5000 x x x x x x 8.5        
6300 x x x x x            
8000 x x x 5.5              
10000 x x x