Press release
Wetter (Niemcy)

Większe możliwości planowania i lepsza obsługa suwnic: Rozbudowa systemu modułowego systemu Demag KBK.

  • Demag KBK: nowe zawieszenie i wysokowydajne wózki do suwnic jednodźwigarowych aż do 2 000 kg
  • Jeszcze bardziej kompaktowa konstrukcja: zmniejszony dojazd haka, zredukowana wysokość konstrukcyjna
  • KBK Aluline: większe odległości między zawieszeniami dzięki mocniejszemu zawieszeniu toru

Wraz z kilkoma innowacjami firma Demag rozszerza możliwości zastosowania i modyfikacji swojego uniwersalnego systemu lekkich suwnic KBK. Nacisk został położony na większą nośność elementów konstrukcyjnych, lepsze wykorzystanie dostępnej powierzchni oraz na zmniejszenie kosztów montażu.

Modułowy system lekkich suwnic Demag KBK to idealny zestaw konstrukcyjny, umożliwiający zastosowanie rozwiązań zgodnych z potrzebami w zakresie podnoszenia, przesuwania i obsługi ładunków. Planista może perfekcyjnie dostosować system do procesów produkcyjnych oraz do prawie wszystkich możliwych warunków konstrukcyjnych. Za pomocą Demag KBK można równie łatwo tworzyć ergonomiczne, pojedyncze stanowiska robocze, jak kompleksowe koncepcje intralogistyczne dla kompletnych linii produkcyjnych i montażowych.

Suwnice jednodźwigarowe do 2 000 kg

Największą zmianą jest nowe, mocniejsze zawieszenie i ulepszone wózki jezdne. W ten sposób można w przyszłości zastosować suwnice jednodźwigarowe KBK o udźwigu wynoszącym 2 000 kg. Do tej pory wymogi tego zakresu udźwigu mogły spełniać jedynie suwnice dwudźwigarowe. Zaleta konstrukcji jednodźwigarowej polega na tym, że można stosować jeszcze lżejsze i bardziej kompaktowe suwnice.

Użytkownicy nowej suwnicy jednodźwigarowej w systemie KBK mogą na dwa sposoby oszczędzić miejsce, ponieważ zamiast dwóch wózków połączonych trawersą wystarczy teraz jeden podwójny wózek. To oznacza, że: dojazd haka do suwnicy można znacznie zmniejszyć, co zapewnia również lepsze wykorzystanie dostępnej przestrzeni.

Zmniejszone dojazdy haka można teraz osiągnąć również za pomocą suwnic jednodźwigarowych z gamy KBK Aluline. Suwnica jednodźwigarowa KBK A22 w tym systemie jest teraz oferowana z udźwigiem 2000 kg. Jednocześnie system KBK umożliwia jazdę kilku suwnic po tym samym torze jezdnym, gdyż w celu zapobiegania kolizjom zastosowano podwójne wózki. W wózku jezdnym można zastosować bardziej kompaktową konstrukcję: Nowy pojedynczy wózek pozwala na mniejszy dojazd haka, a tym samym na lepsze wykorzystanie dostępnej przestrzeni.

Większe odległości między zawieszeniami – więcej elastyczności

Kolejną nowością w KBK Aluline jest zawieszenie o większym udźwigu (do 2 400 kg) dla największego odcinka toru jezdnego suwnicy A22. Zwiększa to możliwości planowania z KBK Aluline w dwóch obszarach. System może być teraz używany również z suwnicami o udźwigu do 2 ton, które można łatwiej wdrożyć w połączeniu z nowym wózkiem jezdnym. Większe odległości między zawieszeniami są również możliwe, jeśli po torze jezdym porusza się kilka suwnic. Można to zobaczyć na konkretnym przykładzie czterech suwnic o udźwigu 500 kg na jednym torze suwnicy. Dotychczas odległość maksymalna pomiędzy dwoma zawieszeniami wynosiła 1 841 mm. Dzięki nowemu zawieszeniu tę odległość można rozszerzyć teraz do 3 573 mm. Pozwala to planistom na większą elastyczność już na etapie projektu, a prace instalacyjne i związane z nimi koszty montażu mogą zostać znacznie zredukowane.

Demag rozszerzył już możliwości swojego konfiguratora online. Pozwala on na wybór suwnic dwudźwigarowych z podniesionym mostem w połączeniu z położonym wewnątrz szynoprzewodem do elektrycznie zasilanych suwnic dla długich jazd. To rozszerzenie systemu modułowego jest przeznaczone do zastosowań KBK tam, gdzie występuje ograniczona wielkość pomieszczenia i potrzeba większej wysokości podnoszenia. Tutaj również następuje koncentracja na optymalnym wykorzystaniu dostępnej przestrzeni. Taka konstrukcja mostu suwnicy z maksymalnie funkcjonalną wysokością podnoszenia jest dostępna dla systemu KBK Aluline.

Łatwy w montażu ogranicznik jazdy

Kolejna nowa funkcja podkreśla zasadę modułowości Demag KBK. Dzięki ogranicznikowi, który może być zastosowany w dowolnym miejscu, użytkownicy urządzenia mogą szybko i łatwo zastosować ograniczenie ruchu urządzenia. Dzięki temu można w razie potrzeby ograniczyć ruch suwnic i wózków, również tymczasowo, oraz zwiększyć bezpieczeństwo eksploatacji suwnicy przy jednoczesnym zachowaniu zgodności z wymogami.

Dzięki tym innowacjom firma Demag oferuje użytkownikom systemów lekkich suwnic praktyczne moduły systemowe.

Alfons Gruttmann, Dyrektor Sprzedaży Demag Niemcy: „Nasi klienci cenią sobie modułowy system lekkich suwnic Demag KBK, tworząc ergonomiczne stanowiska pracy, które spełniają ich indywidualne potrzeby. Szczególnie cenią sobie dużą elastyczność i modułowość wszechstronnego systemu zestawów konstrukcyjnych odpowiedniego dla wszystkich gałęzi przemysłu.
Demag KBK jest wykorzystywany do podnoszenia i transportu ładunków o ciężarze od 80 kg do 3,2 tony. Wraz z modułami KBK oferujemy naszym klientom optymalne i zrównoważone rozwiązania, które można w dowolnej chwili odpowiednio dostosować do rosnących potrzeb produkcyjnych.”