Optimální přeprava nábytku s Kraftem

Kolové bloky přepravují ložnicový nábytek

Kolové bloky Demag jako systémové komponenty v přepravních vozících

Zákazník

Společnost G. Kraft Maschinenbau GmbH existuje od roku 1816, a má tak za sebou více než 200letou tradici firmy se sídlem v Rietbergu. Tento podnik ze Severního Porýní-Vestfálska začínal jako kovárna pro výrobce automobilů. Rodinný podnik se vyvinul a rozrostl na mezinárodního výrobce speciálních strojů s několika výrobními závody. Společnost Kraft se specializuje na výrobu výrobních strojů, přepravní a skladovací techniky pro intralogistiku.

Úkol

Dřevo je základním materiálem pro výrobu nábytku. Sortiment nábytku a ložnic koncového zákazníka jsou založeny na různých druzích dřeva, ze kterých se mimo jiné vyrábějí základní rámy, dveře, kliky a výztuže. Pro zásobování výrobních linek dodala společnost G. Kraft přepravní vozík pro distribuci příčných dřevěných desek. Přepravní vozík je vybaven elektrickým ovládáním, distančními držáky a nárazníky a pohybuje se po podlahových kolejích rychlostí 60 m/min. K držení přepravního vozíku na podlahové kolejnici a jeho pohyb bylo použito šest kolových bloků Demag DRS. Původně byly instalovány čtyři bloky DRS bez pohonu o velikosti 125 a dva bloky DRS 200. Koncový zákazník si přál vyměnit dva kolové bloky DRS125 bez nákolku za stejný typ kolového bloku s nákolkem, aby bylo při pohybu vozíku zcela vyloučeno riziko pohybu ze strany na stranu. Tím se zvyšuje přesnost přepravního vozíku při najíždění do výrobních linek.

Řešení

Výměnu kolových bloků mohl provést pracovník koncového zákazníka. V rámci plánovaného opatření se nejprve demontovalo několik válečků z nosné plochy přepravního vozíku, aby se získal přístup k bloku DRS 125 vespod. Samotná výměna kolových bloků byla hotová obratem. Za tímto účelem byl blok DRS demontován z pojezdové jednotky, nahrazen novým kolovým blokem s nákolkem a zašroubován. Pracovník byl příjemně překvapen rychlou a snadnou výměnou kolových bloků. Se zlepšenou trakcí, obvyklou rychlostí a spolehlivostí může nyní přepravní vozík distribuovat příčné dřevěné desky ihned zpět na válečkové dopravníky ve výrobě. Nájezd je přesný a se zlepšeným kontaktem s podlahovou kolejnicí, takže ložnicový nábytek se vyrábí bez prodlevy.

Rozhovor s Jürgenem Sandmeierem (vedoucí konstrukce, mechanická konstrukce)
G. Kraft Maschinenbau GmbH

Demag: Pane Sandmeiere, proč jste dali přednost řešení Demag?

Odpověď: Vzhledem k tomu, že jsme v minulosti pro vedení našich vozidel vždy používali vlastní řešení, chtěli jsme volbou tohoto řešení od společnosti Demag vyzkoušet něco nového. Úmyslem zde bylo použít stávající systém / jednotku bez nutnosti podrobného projektování.

Demag: Jaké výhody hovoří ve prospěch použitých produktů Demag?

Odpověď: V první řadě je to snadná montáž kolových bloků. Kolové bloky se velmi snadno montují a lze je v případě údržby rychle vyměnit. Hotové systémy navíc šetří drahocenný čas při stavbě, protože konstruktér se již nemusí zabývat konstrukcí kol s nákolky nebo pojezdových kol. V takovém případě konstruktér „pouze“ vypočítá zatížení jednotlivých kolových bloků, a poté vyhledá vhodnou sadu.

Demag: Jaké jsou dosavadní dojmy pracovníků, kteří systém používají?

Odpověď: Během návštěvy našeho koncového zákazníka se rychle ukázalo, že údržbáři systému mají o nových kolových sadách vysoké mínění a poskytli nám zcela pozitivní zpětnou vazbu.

Speciální vlastnosti

Systém kolového bloku Demag (DRS) je všestranný systém kolového bloku a s osmi jemně odstupňovanými velikostmi nabízí řešení s nosnostmi až do 40 tun na jedno kolo. Velký výběr pojezdových kol a speciálně přizpůsobené tvary pojezdových kol umožňují přizpůsobení nejrůznějším pojezdovým kolejnicím a provozním podmínkám - vše je připraveno k instalaci a cenově výhodné.

Pohonná technika Demag nabízí kompletní řešení s mnoha možnostmi kombinací a přizpůsobení. Naše motory, převodovky, frekvenční měniče a kolové bloky lze realizovat jako jednotlivé komponenty nebo v kombinaci jako kompletní pojezdovou jednotku s různými možnostmi montáže. Technika, která se pohybuje.