Maximální efektivita: Vysoké požadavky na překládku

Amagerforbraending

Požadavky v automatizovaných spalovnách odpadu

Dánská společnost Amagerforbraending se zaměřuje na využití odpadu k výrobě elektrické energie a dálkovému vytápění. Ve spádovém území v jižní části hlavního města Kodaně žije asi 500 000 obyvatel. Společnost Amagerforbraending provozuje kromě recyklačních stanic také jednu spalovnu odpadu. Jeřábová technika závodu vybudovaného v roce 1970 byla v roce 2007 kompletně automatizována.

 • Spalovací výkon dosahuje ročně asi 430 000 tun odpadu.
 • Výstup: Více než 1 mil. MWh elektrické energie a dálkového tepla za rok pro zásobování 140 000 domácností
 • Každá ze čtyř spalovacích linek spálí 17 t odpadu za hodinu

Maximální efektivita: Vysoké požadavky na překládku

Trvale rostoucí množství odpadu, které je potřeba zpracovat, a zajištění plynulého zásobování spalovacích linek vyžadují maximální efektivitu při přepravě materiálu. Po kompletní automatizaci jeřábových zařízení by se měl dosavadní personál obsluhující jeřáby přesunout na kvalifikované pozice ve společnosti.

Zvýšení výkonu překládky
 • Nezávislé okruhy působnosti obou jeřábových zařízení
 • Uvolnění míst pro vysypání materiálu a dostatečné promísení materiálu vyžadují vysoké výkony při překládce
 • Jeřábová zařízení musí dosahovat vysokých rychlostí ve třech osách bez nebezpečí rozkývání drapáku
Automatický provoz v non-stop režimu 24/7
 • Plně automatické ovládání jeřábových zařízení po celý den – bez jeřábníka
Maximální dostupnost
 • Možnost zásobování všech spalovacích linek v nouzové situaci jen jedním jeřábem
 • Prodloužení intervalů preventivní údržby
 • Minimalizace poškození drapáků, které hrozí při ruční obsluze zařízení
Kontinuita při zásobování pecí
 • Maximální promísení odpadu před jeho zavážkou do pece pro dosažení stálé výhřevnosti
 • apalovacích linek
 • pro včasné zásobování pecí odpadem určeným ke spálení.

Nejprve byla jeřábová zařízení vybavena pro automatizovanou provozní činnost, která však probíhala pouze v určených časových úsecích. V dalším kroku pak byly procesní jeřáby převedeny na plně automatickou provozní činnost bez jeřábníka: 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu.

 • Dvounosníkové provedení jeřábu
 • Vícečelisťový hydraulický drapák s motorovým pohonem v bezúdržbovém provedení
 • Nosnost: 16 t
 • Rozpětí: 29,5 m
 • Pojezdy jeřábu a kočky s řízením měničem
 • Rychlosti zdvihu nezávislé na hmotnosti břemene
 • Aktivní tlumení houpání břemene
 • Lanový buben se spirálovým navíjením pro přívod elektrické energie k drapáku.

Následně byl nainstalován počítač s vizualizačním systémem, který plní funkci rozhraní pro obsluhu. Personál je tak trvale informován o stavu naplnění zásobníku a o aktuální poloze a stavu jeřábů. Provozovatel může s použitím konfigurovatelných strategií skladování a plnění sám naprogramovat provoz zařízení, a tím optimalizovat řízení zásobníku. Po těchto úpravách by mělo být možné zvýšit kapacitu o dalších 30 procent.

Zásobování materiálem a strategie

Kontinuita při zásobování pecí

Zásobování odpady je řízeno systémem se semafory a bránami. Jeřáb nemá během procesu vykládky přístup do oblasti za příslušnou bránou, aby nemohlo dojít k zavalení drapáku padajícím odpadem. Každý den přijíždí do spalovny na 450 vozidel naplněných odpadem.

Program mísení

Zařízení je vybaveno programem mísení a využívá různé strategie skladování pro dosažení rovnoměrného spalování, a tedy maximální možné míry stálosti, pokud jde o výhřevnost. Po uvolnění míst pro vysypání materiálu tak jeřáby vytvoří násypný kužel, který je zárukou optimální promísení odpadu.

Spouštěcí strategie

Po dokončení preventivní údržby podporuje řídicí jednotka jeřábů spuštění spalovací linky s použitím spouštěcí strategie, která postupně navyšuje množství překládaného materiálu.

Zásobování trychtýřem

Proces zásobování materiálem je řízen programem tak, aby se plnění přizpůsobilo různým trychtýřům. Individuálním plněním jednotlivých spalovacích linek se zamezuje ucpání trychtýřů a hromadění odpadu na jednom místě, a tím se optimalizuje proudění materiálu.

Technická data

Jeřáb Demag
 • Dvounosníkové jeřáby se zdvihacím ústrojím
 • Typ ZKKW (16 t x 29,5 m)
 • Kočka se zdvihacím ústrojím MPW
 • Rychlost zdvihu: 0 – 80 m/min. (pod zatížením) 0 – 95 m/min. (bez zatížení)
 • Rychlost pojezdu kočky: 0 - 90 m/min
 • Rychlost pojezdu jeřábu: 0 - 90 m/min
 • Výška zdvihu: 34 m
Výkon překládky
 • Zásobování 4 pecí 2 jeřáby (bez procesů mísení): 68 t/h
 • Vyklizení, smísení a uskladnění 2 jeřáby: 240 t/h
 • Souhrnný výkon 2 jeřábů: 308 t/h
Drapák
 • Typ: Vícečelisťový drapák s motorovým pohonem
 • Kapacita: 8 m³
 • Rozměry: 5,00 m v otevřeném stavu; 3,12 m v uzavřeném stavu
 • Rychlost otevření: 8 s
 • Rychlost uzavření: 15 s