Vodní zábava pod otvírací střechou

Akvapark Westfalenbad Hagen

Mobilní architektura pro futuristickou koncepci koupaliště / Německo

Vodní zábava pod stahovací střechou

Zaměřeno na atraktivníi využití volného času a současně energeticky vysoce efektivní řešení. Architektonické studio Dr. Kriegera (Velbert) realizovalo ve spolupráci se společností Westfalenbad v Hagenu projekt, který propojuje výkonnostní sport s plaváním pro zábavu. Tato moderní koncepce koupaliště spočívá v aplikaci moderních prvků architektury, které mění část zastřešeného zařízení v otevřené koupaliště při vhodných podmínkách.  Přesný a spolehlivý pohyb střešní konstrukce pomáhají zajistit  pohony Demag.

 • Perfektně sladěné pohony ze systémové stavebnice Demag
 • Spolehlivé polohování mobilní střešní konstrukce
 • Bezpečný pohyb je zajištěn pohonem všech kol

Projekt

Westfalenbad plavecký stadion v nadčasovém provedení

Město Hagen získalo díky areálu Westfalenbad vynikající plavecké a volnočasové centrum. Na zastavěné ploše 8 000 m² plavecký bazén umožňuje provozování výkonnostního sportu a koupání pro zábavu, a to vše pod jednou střechou.  Kromě velkého plaveckého bazénu s 50 m dráhou nabízí akvapark Westfalenbad velkorysé zážitkové a wellness prostory.  Architektonické studio Dr. Kriegera z Velbert/Rheinland, 210 realzovaných bazénů na území Německa, zaujímá vedoucí pozici ve výstavbě veřejných koupališť.  Areál Westfalenbad představoval pro firmu Velbert dosud největší realizovaný projekt. 

Stahovací střecha přináší potěšení z čerstvého vzduchu

Důvodem vysoké atraktivity nového akvaparku je mobilní architektura střechy. S její pomocí lze část krytého bazénu přeměnit během okamžiku na otevřené koupaliště. Při pěkném počasí se stahovací střecha otevře a během chvíle tak nabídne návštěvníkům radost a zábavu pod otevřeným nebem. Cílem bylo vybudovat zastřešení s nízkou vlastní hmotností vhodné do každého počasí, což se podařilo dosáhnout kombinací oceli a membránové fólie. Pojízdná konstrukce o ploše přibližně 500 m² se skládá  z trubkové příhradové konstrukce potažené ochrannou střešní krytinou ze světlopropustné fólie ETFE.

Specifické řešení ze systémové stavebnice

Spolehlivý pohyb střešní konstrukce zajišťuje technologie pohonů Demag. Pojezdové jednotky se skládají z navzájem přesně sladěných pohonů a jsou přesně polohovány pomocí frekvenčních měničů ze systémové stavebnice Demag.

Střešní konstrukce s vlastní hmotností 21 100 kg je uložena na 16 kolových blocích, které pojíždějí po dvou paralelních kolejích. Kola oboustranně osazená nákolky z tvárné litiny zajišťují také díky samomaznému efektu kvůli obsaženému grafitu přesný, klidný a dráhu šetřící chod. S pojezdovou rychlostí 3 m/min se během 8 minut zážitkový bazén zcela otevře a zůstane pod otevřeným nebem. Mobilní konstrukce se přitom přesune nad plochou střechu sousední budovy.  Pohon zajistí bezvadné polohování i při síle větru 5. V zimě musí uzavřená střecha navíc unést i zatížení střechy sněhem cca 30 000 kg.

Bezpečnost díky pohonu všech kol

Další konstrukční zvláštností v akvaparku Westfalenbad je skutečnost, že mobilní střecha je na budově uložena pod spádovým úhlem, takže pohony musí překonat 4% stoupání. Bezvadný provoz musí být zajištěn i při mokrých pojezdových kolejích.

Řešením tohoto požadavku je pohon všech kol.  Celkem 14 kolových bloků je vybaveno přímým pohonem s brzdovými motory Demag s plochou převodovkou. Konstrukční provedení skříně převodovky s momentovou opěrkou a plnou hřídelí s evolventním ozubením zajišťují vynikající přenos momentu. Povrchová úprava koroziodolným lakem chrání střechu před vzduchem obsahujícím chloridy a sůl. Navíc úhlové koleje umístěné na ocelové konstrukci, která zasahuje pod dráhu, zajišťují střechu proti možnému nadzvednutí vlivem větru.

Perfektní souhra všech dílů umožňuje efektivní celek

Komponenty pohonů Demag se skládají z převodových motorů, kol a frekvenčních měničů a jsou navzájem přesně sladěné. Požadavek řídicí jednotky na plynulé a přesné zrychlení, brzdění a polohování je řešen pomocí frekvenčního měniče Demag Dedrive Compact. Frekvenční měnič byl integrován do rozváděcí skříně umístěné na podélné straně mobilního tělesa střechy. Napájení elektrickým proudem je zajištěno pomocí energetického řetězu, který je veden paralelně podél vodicí koleje.

Technické údaje

Mobilní střešní konstrukce

 • Vlastní hmotnost: cca 21 100 kg
 • Dimenzována na zatížení sněhem cca 30 000 kg
 • Rychlost pojezdu 3 m/min.
 • Úplné otevření za 8 minut
 • Pohyb při maximální síle větru 5
 • Střecha pojíždí proti spádu 4°

Řešení pohonu:

 • 14 hnaných kolových bloků DRS 200
 •   2  kolové bloky DRS 200 jako vodicí kola
 • 14  brzdových motorů s plochou převodovkou typu AME 40 TD ZBA 71 B 4 B 007
 •   1  frekvenční měnič DIC 32 A