Pro obsluhu uhelných skladů

Uhlí a hornictví

Uhlí a hornictví

Uhlí je a zůstává jedním z nejdůležitějších zdrojů energie na světě. Více než 40% celosvětově spotřebované elektrické energie je vyrobeno z uhlí. Těžba uhlí je významným hospodářským odvětvím, jeho využití je páteří hospodářských regionů BRIC. Celosvětová přeprava uhlí hraje klíčovou úlohu v mezinárodním obchodě.

Oblasti použití

  • Překládka uhlí
  • Dodavatelský průmysl
  • Obsluha uhelných skladů

Dodavatelský průmysl

Ať už se jedná o hydraulické bagry, pásové dopravníky nebo filtrační zařízení: při výrobě důlních technologií existuje velké množství výrobních kroků, které by se bez výkonné zdvihací techniky prostě neobešly. Mnoho výrobců důlních technologií proto oprávněně důvěřuje Demag jeřábům a zdvihacím zařízením. 

Obsluha uhelných skladů

Pomocí automatických procesních jeřábů a systému skladového hospodářství nabízíme kompletní řešení také pro obsluhu uhelných skladů pro topné účely, například v cementárnách. Naše jeřábová zařízení zde zajišťují ukládání paliva a trvalou zavážku spalovacích pecí.

Interested? Please, contact us. We respond fast and are ready to help you.