Asi 350 mostových a pracovních jeřábů v akci

Vacuumschmelze

Lehká konstrukce pro vysoký výkon – i u jeřábů

Jako specialista na magnetické slitiny kovů a jiné speciální materiály, které se taví ve vakuu, nabízí společnost VACUUMSCHMELZE GmbH & Co. KG svým zákazníkům, kromě jiného, dráty pro náročné aplikace. V drátovně výrobce používá čtyři nové jeřáby Demag V-typu. Jsou tím správným „řešením“ v pravém smyslu slova, vytváří podmínky pro významné zvýšení nosností na dostupných jeřábových drahách a díky nim se již nemusí používat další pracovní jeřáby.

Co spojuje tak rozdílné součástky, jako jsou magnetická jádra v senzorech proudu, regulační prvky ve žhavicích svíčkách pro motorovou naftu a pružiny v mechanických hodinách? Vyrábí se z legovaných drátů od společnosti VACUUMSCHMELZE GmbH & Co. KG z Hanau. Základní slitina železa, niklu a kobaltu se zušlechťuje přidáním chromu, molybdenu nebo titanu a potom se taví ve vakuu. Ve vlastní firemní drátovně se pak materiál dále zpracovává do podoby měkkých magnetických drátů s definovaným natažením nebo na nemagnetické pružinové oceli.

Speciální dráty, které se často vyrábí ve specifických slitinách podle požadavků zákazníka, jsou vysoce poptávaným zbožím. Z tohoto důvodu společnost VACUUMSCHMELZE nově rozčlenila svou výrobu v Hanau – kde pracuje asi 1 450 z celkem 4 500 zaměstnanců společnosti na celém světě – a přemístila drátovnu do stávající budovy, která prošla kompletní modernizací.

Asi 350 mostových a pracovních jeřábů v akci

V hale se do té doby nacházely dvě jeřábové dráhy s délkou asi 55 m, které byly od sebe vzdáleny asi o devět metrů, každá s jedním mostovým jeřábem, který měl při vlastní hmotnosti 3,2 t nosnost tří tun. Oba tyto jeřáby byly vyrobeny v roce 1956 a měly být nahrazeny. Cíl: Dlouhodobá dostupnost jeřábové techniky, a to i díky spolehlivému zásobování náhradními díly.

Čtyři místo dvou jeřábů: Úspora hmotnosti přináší další výhody

Použití nových jeřábu s V-profilem bylo jasnou volbou. Stefan Rieth, pracovník údržby společnosti VACUUMSCHMELZE: „Protože jeden jeřáb s V-profilem váží jen asi polovinu toho, co vážil jeden z původních jeřábů s mřížovým rámem, mohli jsme na jednu jeřábovou dráhu nainstalovat současně dva jeřáby.“ To má hned několik výhod: „Na jednotlivých zařízeních se již nacházely otočné sloupové jeřáby, které měly být rovněž nahrazeny. K tomu by bylo potřeba vybudovat v modernizované hale nové základy. Vzhledem k obtížným půdním podmínkám by však byl takový krok časově velmi náročný a také finančně nákladný. Zdvojnásobením počtu mostových jeřábů jsme tyto investice nemuseli realizovat, aniž by to pro nás znamenalo nějaké kompromisy při přepravě břemen. A navíc jsme tím získali zvýšenou redundanci, protože jeden z jeřábů může v případě potřeby zastoupit jiný jeřáb.“

Vacuumschmelze
Stefan Rieth (li) a Manuel Pfeifer (re) odpovídají v technickém oddělení společnosti VACUUMSCHMELZE za dostupnost asi 350 jeřábových zařízení v závodu v Hanau.

Výhody v důsledku nižší hmotnosti, která umožnila další rozvoj konstrukce, jsou přitom jednoznačné: Dříve měl každý z instalovaných příhradových jeřábů vlastní hmotnost 3,2 tuny a nosnost 3 tuny. Dnes v této konfiguraci zdvihá jeden jeřáb Demag s V-profilem břemena s hmotností až 3,2 tuny – a přitom váží sotva 1,7 tuny. Tím došlo také k významnému snížení nároků na statickou konstrukci jeřábové dráhy, pokud jde o zatížení a působící síly.

Další snížení vibrací, delší životnost

Nová konstrukce s V-profilem, představená v roce 2014, navíc snížila vibrace asi o 30 %. Pro uživatele to znamená, že se břemeno rychleji uklidní a celý proces tak profituje z rychlejší a zároveň bezpečnější manipulace s břemenem: Svitky drátů, které se většinou vyzvedávají s použitím C-háku, je tak možné přepravovat rychleji a přesněji nastavovat do požadované polohy. Prodloužená životnost odpovídající až 500 000 výměnám břemen, je výhodou nejen z hlediska spolehlivosti investice. Ukazuje to rovněž na to, že se zároveň minimalizovaly nároky na údržbu jeřábu s V-profilem.

Rádiové ovládání jako standardní prvek výbavy

Odpovědní pracovníci ve společnosti VACUUMSCHMELZE se rozhodli pro čtyři konstrukčně shodné jeřáby s V-profilem a rozpětím 8,97 m. Elektrickou energii přivádí do jeřábů kompaktní trolejové vedení DCL-Pro Demag nainstalované vedle jeřábové dráhy, které je díky své nízké vlastní hmotnosti zárukou spolehlivého elektrického napájení.

Čtyři použité jeřáby jsou vybaveny novým rádiovým ovládáním D3. Manuel Pfeifer, technické služby společnosti VACUUMSCHMELZE: „Zpočátku jsme byli k použití rádia poněkud skeptičtí, protože s jeřáby pracuje poměrně velké množství zaměstnanců. To vyžaduje určitou disciplínu, pokud jde o odkládání rádiových ovladačů na stejném místě. V praxi se však toto řešení maximálně osvědčilo a naši kolegové oceňují, že mohou břemena nastavovat do požadované polohy v nejlepším možném zorném úhlu.“

Více světla, více bezpečnosti

Původní jeřáby, které byly vyměněny, sice měly mřížovou konstrukci, takže byly opticky „lehčí“ než jeřáby se skříňovými nosníky, ale zato o poznání vyšší a masivnější než moderní jeřáb s V-profilem, který má tenké konstrukční prvky. Manuel Pfeifer: „Kolegové v našem oddělení byli skutečně překvapeni, že tato na první pohled křehká konstrukce profilu unese břemena, která jsou o tolik těžší než břemena přepravovaná původními jeřáby. Pozitivní je také to, že profily propouští více světla a haly jsou tak nyní světlejší a výrazným způsobem se tak omezily stíny, které vytváří jeřábová zařízení. To platí především v porovnání s klasickými uzavřenými skříňovými profily.“

Z hlediska servisního personálu v Hanau je s jeřáby s V-profilem spojena také vyšší úroveň bezpečnosti při provádění preventivní údržby a kontrol. Stefan Rieth: „Servisní technici hlásí, že se cítí mnohem bezpečněji, protože vidí na celou halu a nemusí pracovat téměř neviditelně za uzavřenými nosníky.“

Klíčové slovo: Servis V provozech společnosti VACUUMSCHMELZE v Hanau je nyní nainstalováno kolem 350 jeřábů – z toho asi 60 mostových jeřábů. Všechny jeřáby pravidelně udržují specialisté ze společnosti Demag Service. Stefan Rieth: „Ve spolupráci se společností Demag Service jsme vytvořili pravidelný harmonogram preventivní údržby pro celou naši jeřábovou techniku na pracovišti, který je přizpůsoben četnosti použití jednotlivých jeřábových zařízení a počítá, mimo jiné, s preventivní údržbou našeho vysokoregálového skladu a první rekonstrukcí našich elektricky ovládaných bran. Náš cíl: Formou preventivní údržby zavčas rozpoznat problém a minimalizovat tak následné náklady.“

Vacuumschmeltze
Nastavování svitků drátu do správné polohy na strojním zařízení pro další zpracování vyžaduje přesnost.

Provozní data jsou transparentní – nezávisle na pracovišti

S použitím funkce StatusControl jsou také odpovědní pracovníci ve společnosti VACUUMSCHMELZE skutečnými průkopníky, pokud jde o monitorování a dostupnost jeřábových systémů. S tímto systémem má provozovatel, stejně jako společnost Demag Service, jejíž servisní technici jsou trvale na místě a starají se o všechna jeřábová zařízení, stálý přístup ke všem provozním datům z jeřábů, které jsou důležité pro servisní účely – nezávisle na pracovišti. Jeřáby vybaveny systémem StatusControl od společnosti Demag, který nabízí vzdálený přístup k datům jeřábových zařízení v reálném čase, a to i z mobilních koncových zařízení, jako jsou tablety. Zde můžete vytvářet stavy zařízení a reporty, nebo si prohlížet a dokumentovat provozní údaje.

Zaznamenávaná a dostupná data je možné použít k optimalizaci preventivní údržby, jsou zdrojem informací o potenciálních rušivých faktorech a přispívají k dodržování všech bezpečnostních požadavků. Navíc je můžete vyhodnotit je jako celek: Jednoduchý semaforový systém vám ukáže, zda je potřeba v případě jednotlivých parametrů přijmout nějaké opatření nebo zda je vše v naprostém pořádku. Stefan Rieth: „Od samotného začátku jsme byli této nové technice velmi nakloněni a nyní se nám dostává reálného odhadu provozní životnosti jeřábového zařízení. Systém Demag StatusControl je proto důležitou součástí prediktivní údržby, s jejíž pomocí dokážeme zajistit trvalou dostupnost jeřábů.“

Dlouhá životnost se předpokládá

Od své instalace pracují všechny čtyři jeřáby s V-profilem bez jediné závady a podle kalkulované provozní životnost odpovídající až 500 000 výměn břemen tu s námi budou ještě dlouho, protože je nepotřebujeme v nepřetržitém provozu. Dlouhá životnost odpovídá také očekáváním provozovatele: Předchozí modely jeřábů byly nakonec vyměněny po dlouhých 56 letech.