Jeřábová technologie Demag s balíkovým drapákem

Drax Power, bioenergie

Automatický mostový jeřáb pro manipulaci s biomasou

Příklad energetické úspornosti a hospodárnosti

Společnost Drax Power Ltd. je jedním z největších provozovatelů elektráren v Velké Británii. Pro výrazné zvýšení vlastních kapacit při výrobě elektrické energie z biomasy investovala společnost Drax v provozovně Goole/East Riding do prototypového zařízení, které zpracovává slámu na pelety. Pelety se dále využívají jako přídavek pro snížení emisí CO2 pro spalování v nedaleké uhelné elektrárně provozované touto společností.

Efektivní organizace procesu zásobení

Firma Demag podporuje společnost Drax při manipulaci a přepravě balíků se surovou slámou pomocí nejmodernější jeřábové techniky a tím významně přispívá v procesu zásobování ke zlepšení klimatické bilance.

S ohledem na specifické požadavky jsme ve skladu o rozloze 1 700 m² instalovali dvounosníkový mostový jeřáb s inteligentním drapákem, který zajišťuje efektivní a hospodárné provozní zásobování.

Logistika při zpracování biomasy

Zaměřeno na budoucnost

Plánovaná roční výroba v závodě v Goole o objemu 100 000 tun pelet nahradí při výrobě elektrické energie cca 60 000 tun uhlí. Díky tomu se sníží roční emise CO2 o přibližně 120 000 t. Skladová hala s plochou 1 700 m² nabízí kapacitu pro skladování 936 balíků o maximálních rozměrech 2 500 x 1 300 x 1 200  m (DxŠxV) ukládaných v pyramidě až do výšky 8 m.

Flexibilní jednotka drapáku s inteligentními manipulačními čidly

Při procesu zpracování probíhající ve firmě Goole 24 hodin denně se denně dodá do elektrárny až 400 t surové slámy. Pro naskladnění se používá dvounosníkový mostový jeřáb, který se umístí nad vykládané vozidlo. Jako uchopovací prostředky slouží 6 drapáků pojízdných v podélném směru, které mohou současně zvednout 12 balíků. Výhoda těchto drapáků spočívá v cíleném nastavení podle příslušného břemene a  optimální manipulaci s balíky slámy. 

Po senzorické kontrole obsažené vlhkosti a následujícím uvolnění se jeřáb přepne do automatického provozního režimu, přemístí balíky a uloží je s přesností +/- 15 mm na určené skladové místo. Pohony řízené frekvenčním měničem přitom umožňují plynulý a šetrný pojezd. 

Jakmile čidla výrobního zařízení indikují potřebu doplnění, vygeneruje se další požadavek na pohyb jeřábu. Jeřáb podle definované rutiny automaticky uchopí potřebný počet uskladněných balíků a předá na dopravník, který je přesune na výrobní linku.

Procesní jeřáb: Funkční a hospodárný

Přesná manipulace

Jeřábové zařízení disponuje nosností zdvihacích lan 22 t a při rozpětí 28,28 m pojíždí po dráze ve výšce 11,26 m. Pohony pojezdů jsou plynule řízeny pomocí frekvenčních měničů a dimenzovány pro rychlosti pojezdů mezi 2 až 40 m/min u kočky a od 3 do 60 m/min u jeřábu.

Hospodárné zdvihání

Zdvihací práci zajišťuje otevřený víceúčelový vrátek (MPW). Mimořádná flexibilita je pro vrátek MPW charakteristická.Individuálně koncipovaná zdvihací jednotka současně splňuje ty nejvyšší nároky na jakost, funkčnost a hospodárnost.

Rychlosti zdvihu závislé na zatížení

Při maximálním nákladu 12 balíků slámy provádí systém zdvihání rychlostí 16 m/min. U břemen při částečném zatížení, které činí méně než 50% maximálního zatížení, pracuje jeřáb rychlostí 24 m/min. Pro zvýšenou provozní bezpečnost zajišťuje integrovaný elektronický senzor automatické vypnutí při přetížení.