Ekonomiczne rozwiązanie na zewnątrz

Suwnice bramowe EVPE, ZVPE do 50 t

Niezależne zastosowanie bez dodatkowych torów suwnicowych

Suwnice bramowe Demag można często bez większego nakładu konstrukcyjnego zintegrować z istniejącymi instalacjami zakładów produkcyjnych i wewnatrzzakładową logistyką. Podstawowa różnica względem suwnic półbramowych polega na zastosowaniu wspornika wahadłowego wyrównującego ruchy. Przyjmujący obciążenie dźwigar suwnicy jest częścią konstrukcji ramowej wyposażonej na obu końcach w samojezdne wózki. Suwnice przesuwają się po szynach zamontowanych na podłożu, co pozwala zrezygnować z jezdni podsuwnicowych. Suwnice bramowe stosuje się przeważnie na zewnętrznych składowiskach i placach przeładunkowych.

  • Suwnice bramowe jednodźwigarowe: Udźwig do 12,5 t, rozstaw suwnicy do 30 m
  • Suwnice bramowe dwudźwigarowe: Udźwig do 50 t, rozstaw suwnicy do 35 m

Demag na świecie

Demag contact

Demagcranes

ul. Azymutalna 9
80-298 Gdańsk
Polska

E-mail

Telefon:
+48 32 20 54 295

Product information

Zalety w skrócie

  • Zabudowa na istniejących torcha - bez dodatkowych torów suwnicowych
  • Suwnice bramowe dwudźwigarowe z wózkiem wyposażone są w  podestem serwisowy i drabiny
  • Ekonomiczne rozwiązanie będące idealnym uzupełnieniem wewnątrzzakładowej logistyki
  • Do wyboru z kasetą sterowniczą bądź sterownikiem radiowym
  • Wyposażenie w 2 wciągniki lub 2 wózki
  • Zasilane w energię przez bęben kablowy zamontowany na wsporniku
  • Pakiet "Outdoor" z systemami monitorowania i zabezpieczenia przed wiatrem
  • Kleszcze szynowe do prewencyjnego zatrzymania suwnicy przy silnym wietrz

Dane techniczne

Suwnice bramowe

  EVPE ZVPE
Maks. udźwig F [t] 12,5 50
Rozpiętość suwnicy lkr [m] do 30 do 35
Wysokość konstrukcyjna A [m] 4, 6, 8, 10 6, 8, 10, 12, 14, 16
Prędkości ruchu
Jazda suwnicy [m/min] do 40 do 40
Jazda wózka  [m/min] do 30 do 30
Podnoszenie / opuszczanie [m/min] do 12,5 do 12,5
Ruchy płynne możliwe w 3 osiach możliwe w 3 osiach
EVPE and ZVPE

Suwnice bramowe w wersji jedno- i dwudźwigarowej EVPE i ZVPE