Wydajność procesów w rozmiarze XXL

Suwnice procesowe do recyclingu / transportu materiałów sypkich

Przygotowane do każdego zastosowania

W instalacjach do przetwarzania odpadów, produkcji paliwa alternatywnego, w elektrociepłowniach oraz cementowniach wymagania stawiane suwnicom są szczególnie wysokie. Ciepło, pył, agresywne środowisko pracy. Nasze suwnice procesowe są optymalnie przygotowane do każdego zastosowania  i uzyskują imponujące wyniki bez jakichkolwiek ograniczeń. Czym charakteryzują się ponadto?

 • Optymalne dostosowanie do obsługi magazynów i bunkrów: praca w pełni zautomatyzowana, półautomatyczna, sterowanie ręczne
 • Laserowe skanowanie wysokości złoża
 • Wydajna praca w trybie całodobowym
 • Własne oprogramowanie do sterowania i wizualizacji

Twój kontakt

Demag contact

Demagcranes

ul. Azymutalna 9
80-298 Gdańsk
Polska

Telefon:
+48 32 20 54 295

Informacje o produkcie

Zalety w skrócie

Niezawodność i najwyższa wydajność

 • Suwnice pomostowe umożliwiają całkowite wykorzystanie pojemności magazynowej przy jednoczesnym składowaniu materiałów różnego typu
 • Ciągły przepływ materiału dzięki stałej wysokiej wydajności przeładunkowej
 • Transport materiałów bez nadmiernej emisji pyłu – otwieranie chwytaka następuje dopiero nad lejem odciągowym, wzgl. składowanym materiałem
 • W odróżnieniu od innych środków transportowych: możliwość kompletnego opróżniania hal magazynowych i bunkrów

Instalacje do przetwarzania odpadów:

 • Opróżnianie stanowisk wyładunkowych
 • Mieszanie odpadów
 • Ciągłe zasilanie pieców paliwem
 • Usuwanie powstającego żużla

Elektrociepłownie opalane drewnem:

 • Opróżnianie placów wyładunkowych
 • Składowanie paliwa
 • Doprowadzanie paliwa do pieców

Składy materiałów sypkich:

 • Składowanie materiału
 • Odpowiednie dozowanie materiału
 • Zasilanie pieców paliwem

Wysoka uniwersalność

 • Realizacja różnych rozwiązań w najkrótszym czasie poprzez adaptację standardowego oprogramowania do indywidualnych zadań
 • Optymalne wykorzystanie doświadczonego personelu w przedsiębiorstwie dzięki całkowicie zautomatyzowanej pracy urządzeń suwnicowych

Przejrzysta wizualizacja

 • Wizualizacja sterowana klawiaturą i myszą
 • Komunikaty stanu realizacji zadania
 • Graficzna prezentacja schematów instalacji i ważnych połączeń między urządzeniam i suwnicowymi i pozostałym wyposażeniem maszynowym
 • Dynamiczna wizualizacja procesu w osiach x, y i z
 • Wskazywanie poziomów napełnienia w bunkrze dostawczym i leju podawczym (w mm)
 • Liczniki godzin pracy wszystkich mechanizmów: jazdy suwnicy, jazdy wózka, podnoszenia
 • Intuicyjny interfejs użytkownika: stan magazynu, podręcznik użytkownika, wyświetlanie okresów konserwacji

Do pobrania

Brochures