Installation analysis in real time

Demag StatusControl

Pełna kontrola nad stanem urządzeń — diagnostyka w czasie rzeczywistym

Demag StatusControl: zdalny dostęp w czasie rzeczywistym — pozwala na bieżąco uzyskiwać wszystkie istotne dane eksploatacyjne i ich analizę. Dzięki temu można obniżyć ryzyko awarii, zoptymalizować procesy oraz w sposób racjonalny i ekonomiczny planować strategię przeglądów urządzeń dźwigowych.

Wysoki poziom bezpieczeństwa

Demag StatusControl jest skutecznym systemem wczesnego ostrzegania. Informuje także o błędach obsługi — zupełnie jakby się było przez cały czas „na miejscu”. Z Demag StatusControl można działać w sposób przemyślany, zanim narastające ryzyko zmusi nas do niezwłocznej reakcji.

Zwiększona w ydajność

Jeżeli posiadacie Państwo wiele suwnic, w różnych lokalizacjach dotychczas trzeba było stosować długofalowe plany przeglądowe, aby zagwarantować właściwy stan techniczny urządzeń. Ze względu na różne wartości obciążeń urządzeń w każdej chwili mogły jednak wystąpić zdarzenia powodujące przestój suwnicy. Tylko poprzez optymalne planowanie cykli inspekcji i przeglądów można uzyskać maksymalną dostępność urządzeń dźwigowych.

Wysoka dostępność

Na podstawie analizy danych dostarczonej przez Demag StatusControl można wykryć ryzyko awarii, na długo zanim stanie się ono realnym zagrożeniem. Pozwala to zaplanować wymianę części zamiennych w dogodnym czasie. Demag StatusControl umożliwia prowadzenie konserwacji zapobiegawczej. Gwarantuje to dostępność urządzeń w czasie ich największego zapotrzebowania.

Status instalacji zawsze pod kontrolą — poprzez intuicyjny interfejs użytkownika

Interfejs dostępu do systemu: Demag StatusControl wyświetla niezbędne dane dotyczące pracy instalacji i umożliwia dostęp do diagnostyki w czasie rzeczywistym:

 • w przejrzystej formie
 • łatwy do zrozumienia
 • nieskomplikowany w obsłudze.

Zalety w skrócie

Stan urządzeń zawsze pod pełną kontrolą — to zaleta podnosząca wydajność suwnicy

 • Analiza suwnicy w czasie rzeczywistym
  W dowolnym czasie i z dowolnego miejsca można obejrzeć bieżące dane
 • Bezprzewodowy zdalny dostęp
  Transmisja danych z suwnicy przez WLAN lub GSM — odczyt danych i analizy w przeglądarce internetowej
 • Niezależnie od producenta i marki
  System działa ze wszystkimi suwnicami i wciągnikami — ze sterowaniem stycznikowym lub procesorowym
 • Możliwość montażu w dowolnym czasie
  Elastyczne współdziałanie z istniejącymi suwnicami i wciągnikami
 • Interpretacja danych eksploatacyjnych
  Czytelne wskazania stanu w postaci sygnalizacji świetlnej
 • Intuicyjny interfejs użytkownika
  Indywidualna architektura informatyczna i oprogramowanie przyjazne dla użytkownika
 • Wysyłanie wiadomości w przyp adku zmiany stanu
  Zmiany mogą spowodować wysłanie SMS lub połączenie telefoniczne do właściciela instalacji lub do serwisu

Demag StatusControl

Na bieżąco informacja o stanie urządzeń...

Chcete vědět více o našich jeřábech?
Kontaktujte nás. Rádi zodpovíme všechny vaše dotazy a pomůžeme s technickým řešením pro vaši situaci.

Downloads