High reliability

Pravidelné prohlídky pro vázací prostředky

Pravidelné prohlídky pro vázací prostředky

Servis vázacích prostředků bývá často opomíjen, přitom již malá nebo dokonce nepatrná poškození mohou mít nedozírné důsledky pro bezpečnost práce. Proto je důležité, aby vázací prostředky byly trvale udržovány  v bezvadném stavu a ten aby byl pravidelně kontrolován.

Nic neriskujte.

Náš mobilní zkušební servis používá nejmodernější zkušební technologie, zkušenosti a know-how. Proto je samozřejmé, že budou dodrženy všechny zákonné předpisy a aplikovány pouze oficiálně schválené kontrolní postupy od kontroly zatížení magnetickou zkouškou, kapilární zkouškou barevné indikace až po vizuální prohlídku a kontrolu rozměrů a funkcí.

Zdokumentovaná bezpečnost

Naši zkušební technici zdokumentují Vaše vázací prostředky a metodu kontroly i výsledky. Po provedené kontrole obdržíte oficiální potvrzení ve formě kontrolního štítku a protokolu, že Vaše vázací prostředky splňují zákonné požadavky. Zjištěné nedostatky opravíme buď přímo na místě nebo v našem servisním středisku.

Váš kontakt

Contact Placeholder

Vojtěch Danda

Bienerova 1536
27481 Slaný
Česká republika

Telefon:
+420 312 514 311
Fax:
+420 312 514 111