Bezpečně s Demagem

Demag SafeControl

Bezpečnost při provozu jeřábu

Bezpečnost při provozu jeřábu

Kombinace ovládání jeřábu a konceptu bezdrátového ovládání vytváří propojení mezi pracovníkem obsluhy a jeřábem a umožňuje optimální manipulaci s břemeny. Musí přitom být neustále zaručen absolutně bezpečný provoz jeřábu nebo systému sestávajícího z několika jeřábů, a to bezpečnost jeřábníka, přepravovaného zboží a okolní infrastruktury.
Inteligentní bezpečnostní ovládání Demag SafeControl umožňuje nezávislé a nepřetržité monitorování jeřábu na bázi převážně redundantního konceptu ovládání, aby bylo možné systém v případě potenciální nesrovnalosti nezávisle zastavit. Kromě toho lze předem rozpoznat a podchytit nebezpečné stavy. Díky bezpečnostnímu ovládání se obsluha jeřábu může vždy plně soustředit na svou práci. Rádiové ovládání jeřábu nebo jeřábů je intuitivní, efektivní a pohodlné. Kombinace bezpečnostního ovládání a rádiového ovládání umožňuje obsluze jeřábu přesně a cíleně přepravovat a umístit náklad. To odpovídá našim vysokým nárokům na bezpečný provoz jeřábu.

 SafeControl-Word-Cloud-CS

Bezpečnostní ovládání SafeControl rozvine svůj plný potenciál v podmínkách komplexního provozu a komplexních požadavky na jeřáb. Bezpečnostní ovládání poskytuje technologickou základnu pro realizaci provozních režimů: tandemový provozu jeřábu, inteligentní tandemový provoz jeřábu, otáčení břemen a omezení rozkyvu břemene, a také pro další komplexní požadavky, jako například řízení objezdu jeřábu. Demag SafeControl umožňuje bezpečnostní řídicí funkce až do výkonové úrovně d podle EN ISO 13849, resp. SIL 2 podle EN 61508.

Výhody ovládání Demag SafeControl pro vás

 • Doplňkově je provoz jeřábu zajištěn trvalým, nezávislým testováním základních funkcí jeřábu
 • Vysoká produktivita díky optimalizované manipulaci s břemeny
 • Pohodlné ovládání pro komplexní aplikace
 • Technický základ bezpečnostního ovládání pro téměř všechny požadavky na manipulaci s nákladem
 • Bezpečnostní řídicí funkce až do výkonové úrovně d podle EN ISO 13849, resp. SIL 2 podle EN 61508.
 • Dvoukanálový hardware umožňuje nezávislé bezpečnostní vypínání a odpovídá kategorii 3 (CAT 3) podle EN 13849-1
 • Certifikováno organizací TÜV

Spolehlivě a dobře vědět

Technické pozadí

Ovládání SafeControl poskytuje základ pro širokou škálu bezpečnostních aplikací a je vhodné pro nejrůznější aplikací jeřábové a zvedací techniky. To platí pro požadavky na samotné zvedání a spouštění břemen, ale také pro složité a bezpečnostně citlivé úlohy, jako například tandemový provoz nebo otáčení břemen.

SafeControl je modulární řídicí systém, který se skládá z decentralizovaných řídicích konstrukčních skupin a různých přídavných hardwarových modulů (rozšiřující modul I/O, rádiový přijímač, indikátor vysokého zatížení a další). Komunikace mezi těmito řídicími konstrukčními skupinami je bezdrátová nebo kabelová prostřednictvím sběrnice CAN.

Firmware pokrývá širokou škálu funkcí ovládání, včetně četných asistenčních funkcí. Ovládací funkce lze aktivovat prostřednictvím rozhraní pro nastavení parametrů. Modulární ovládání SafeControl umožňuje bezpečnostní řídicí funkce až do výkonové úrovně d podle EN ISO 13849, resp. SIL 2 podle EN 61508. Hardware ovládání je kompletně dvoukanálový, takže lze realizovat funkce ovládání v kategorii 3. To je certifikováno organizací TÜV.

Výkonová úroveň - bezpečnost lze definovat

Výkonová úroveň je normou EN 13849 definována jako „diskrétní úroveň, která specifikuje schopnost bezpečnostních částí řídicí jednotky vykonávat bezpečnostní funkci za předvídatelných podmínek.“
Výkonová úroveň tak představuje měřítko spolehlivosti bezpečnostní funkce. Výkonová úroveň je rozdělena do pěti stupňů, od stupně a (nízká výkonová úroveň) až po stupeň e (nejvyšší výkonová úroveň).
Čím vyšší je výkonová úroveň, tím bezpečnější a spolehlivější je uvažovaná funkce. Před použitím konstrukčního dílu je nutné zkontrolovat, zda je použitelný pro zamýšlené použití a vyhodnocené riziko. Platí pravidlo, že výkonová úroveň konstrukčního dílu musí být vždy minimálně stejně vysoká jako hodnota rizika v uvažovaném místě.
Posouzení rizik se provádí v souladu s normou EN 13849 a hodnotí se možný rozsah poškození, frekvence a délka pobytu a možnost prevence ohrožení procesu.

Risikograph-Tandemsteuerung_CS
Vyobrazení s příkladem rozhodovacího stromu pro určení výkonové úrovně po posouzení rizik pro tandemové ovládání.

Dokonalá souhra všech komponent

Tandemový provoz umožňuje zdvihací a přemísťovací operace, které pomocí jednotlivých jeřábů resp. zdvihacích zařízení nejsou částečně možné: Zdvihání dlouhých a objemných břemen a zdvihání břemen, jejichž hmotnost převyšuje maximální nosnost jednotlivých jeřábů. Dokonalá souhra pojezdu jeřábu, pojezdu kočky, bezpečnostního ovládání a rádiového ovládání usnadňuje obsluze jeřábu plně se soustředit na manipulaci s nákladem.
Inteligentní tandemový provoz dvou jeřábů resp. zdvihacích zařízení je jedním z nejkomplexnějších provozních režimů pro jeřábová zařízení. Perfektní souhra všech komponent má zásadní význam. Jelikož se současně pohybují dva jeřáby a až čtyři kočky, je vyžadován výkonný a bezpečný koncept ovládání.

Koncept ovládání Demag pro jeřáby s technologií Smart-Tandem umožňuje plynulou a přesnou manipulaci s břemenem, zejména u komplexních jeřábových aplikací. Nastavením různých výšek háku na obou kočkách lze objemné břemeno synchronizovaně, bezpečně, rychle a pohodlně otáčet a přepravit do požadované polohy.
Rádiové ovládání řady Demag DRC usnadňuje obsluze manipulaci s břemenem díky svým intuitivním a ergonomickým vlastnostem. Ovládací prvky jsou uspořádány tak, aby obsluha jeřábu mohla nestále sledovat proces manipulace s břemenem. Asistenční systémy lze snadno zapínat a vypínat pomocí přepínačů nebo ovládacích prvků. Navíc je zde zjednodušené monitorování asistenčních systémů SafeControl prostřednictvím LC displeje integrovaného do ovládání.

Koncept ovládání od společnosti Demag umožňuje obsluze jeřábu rychle a snadno volit mezi provozními režimy jednoduchého provozu nebo inteligentního tandemového provozu. Přepínání mezi těmito provozními režimy se provádí takovým způsobem, aby bylo možné rozpoznat a vyhnout se situacím ohrožujícím osoby a okolní infrastrukturu.

Tandembetrieb
Tandemový provoz vyžaduje synchronní ovládání dvou zdvihacích zařízení.

Výhody (inteligentního) tandemového provozu pro vás

 • Bezpečná přeprava těžkých a objemných břemen
 • Bezpečné přepínání mezi provozními režimy
 • Účinná manipulace s břemenem
 • Přesné ovládání díky konceptu tandemového ovládání Demag
 • Uživatelsky přívětivé rádiové ovládání

Provozní režimy

Tandemový provoz

Provoz dvou jeřábů s jedním společným ovladáním

V tandemovém provozu lze oba jeřáby používat nezávisle v samostatném provozu. Možné je také použití jednotlivých zdvihacích zařízení, což pro obsluhu jeřábu znamená flexibilitu potřebnou pro každodenní práci. Přepínání mezi provozními režimy je rychlé a snadné pomocí přepínače na rádiovém ovládání.
Chcete-li přepnout ze samostatného provozu na tandemový provoz, musíte odhlásit jedno z obou ovládání jeřábu, které bude následně bez funkce. Zbývající ovladač pak ovládá oba jeřáby se všemi kočkami. V tandemovém provozu lze oba jeřáby společně nebo nezávisle ovládat pomocí rádiového ovládání. V samostatném provozu se ovládá pouze jeden jeřáb (volič jeřábu: A nebo B), v tandemovém provozu se oba jeřáby ovládají paralelně (volič jeřábu: A+B).

Tandembetrieb

Samostatný provoz

Každý jeřáb resp. zdvihací zařízení se ovládá pomocí vlastního ovládání

V samostatném provozu se každý jeřáb resp. zdvihací zařízení ovládá vlastním rádiovým ovládáním za předpokladu, že neexistují žádné speciální bezpečnostní funkce, které by vedly k vzájemnému rušení mezi jeřáby.

 

Inteligentní tandemový provoz

Dva jeřáby až se čtyřmi kočkami

V inteligentním tandemovém provozu se k přepravě obzvlášť objemných a těžkých nákladů používají dva jeřáby až se čtyřmi kočkami.

 

Jištěné překročení limitů

Proces otáčení břemen vyžaduje dokonalou souhru mezi pojezdem jeřábu a pojezdem kočky a zvedacím pohybem. Tento bezpečnostně citlivý proces umožňuje obsluze jeřábu otočit náklad o hmotnosti do 50 tun až o 180°. Při otáčení břemene na jeřábu je zásadní plynulá souhra všech komponent a neustálé jištění procesu.

Wenden von Lasten
Proces otáčení břemen umožňuje otočit náklad o hmotnosti do 50 tun až o 180°.

Při otáčení břemene je třeba vzít v úvahu maximální zatížení jednotlivých lanových kladkostrojů, společné zatížení obou lanových kladkostrojů a skutečné úhly lan. Během procesu otáčení se koriguje šikmý tah, proces zvedání nebo spouštění jednoho nebo obou zdvihacích zařízení.

Inteligentní bezpečnostní ovládání SafeControl při korekci zohledňuje rozložení hmotnosti mezi oběma zdvihacími zařízeními a úhel šikmého tahu. S modulárním lanovým kladkostrojem Demag DMR (Demag Modular Rope Hoist) je možné dosáhnout úhlu lana až 15°, a v jednotlivých případech i více. Kromě toho je nutné předcházet nekontrolovanému sklouznutí jedné z obou koček. Při bezpečném ovládání a monitorování procesu otáčení břemene využívá ovládání SafeControl tu vlastnost, že je schopno současně a koordinovaně monitorovat několik superponovaných pohybů. Například do monitorování procesu otáčení jsou zapojeny snímače úhlu lana. Pomocí funkce otáčení břemene se předchází šikmému tahu zdvihacích zařízení.

Demag SafeControl vždy nezávisle jistí celý proces otáčení břemene. Ovládání sleduje bezpečnost všech pohybových sekvencí a v případě nesrovnalostí zastaví nebo varuje, tím předchází nebezpečným provozním situacím. Pokud je dosažen nebo překročen definovaný maximální úhel lana uložený v ovládání, jsou aktivní pouze funkce, které vedou ke zmenšení úhlu lana. Pomocí ovládání SafeControl lze zabránit chybám obsluhy jeřábu při otáčení břemen.

Vaše výhody při otáčení břemen

 • Otáčení břemen o hmotnosti do 50 t
 • Otáčení břemen až 180 stupňů
 • Bezpečné monitorování procesu otáčení pomocí snímačů úhlu lana
 • Bezpečné vypnutí zdvihacích a pojezdových pohybů při překročení maximálního přípustného úhlu lana
 • Splnění požadavků na bezpečné ovládání podle normy EN 13849-1
 • Prevence chyb při obsluze jeřábu
 • Zvýšení produktivity při otáčení břemen

Dvě varianty pro otáčení břemen

Varianta 1: Varovný signál při překročení přípustného úhlu lana

Ovládání při detekci úhlu lana iniciuje akustické a/nebo vizuální varování, jakmile je dosaženo maximálního úhlu vychýlení.

Varianta 2: Monitorování prostřednictvím bezpečnostního ovládání

Funkce bezpečného otáčení břemene je implementována jako kombinace inteligentního bezpečnostního ovládání Demag SafeControl a dvoukanálového bezkontaktního systému snímačů pro přesné měření úhlu lana. Ovládání monitoruje všechny pohybové sekvence a automaticky zastaví pohyby zvedání a jízdy v případě nesrovnalostí. Pokud je dosažen nebo překročen dříve definovaný maximální úhel šikmého tahu uložený v ovládání, jsou aktivní pouze funkce, které vedou ke zmenšení tohoto úhlu.

Monitorováním ovládání Demag SafeControl se dosahuje vysoké kategorie bezpečnosti výkonové úrovně d (při zvedání a spouštění břemene) resp. výkonové úrovně c (při pojezdu) podle EN 13849-1 (kategorie 3). Kategorie 3 znamená, že je spolehlivě detekována každá jednotlivá chyba při přenosu a vyhodnocení signálu, což nikdy nemůže vést ke kritické nebo nebezpečné situaci.

Obsluha jeřábu je tak optimálně chráněna a může se plně soustředit na svou práci. Bezpečnost a produktivitu lze při otáčení břemen zvýšit pomocí inteligentního bezpečnostního ovládání Demag SafeControl.

Asistenční systém samostatně redukuje kývání

Omezení rozkyvu břemene Demag pomáhá obsluze jeřábu při manipulaci s břemeny. Kývání břemene může nastat kdykoli při pojezdu jeřábu nebo kočky. Na základě inteligentního bezpečnostního ovládání Demag SafeControl se kývání detekuje měřením úhlu lana a kompenzuje se cílenými, nezávislými korekčními pohyby pojezdových os. To znamená, že i citlivá břemena lze umístit rychleji a především bezpečněji.

Integrované snímače přesně měří vychýlení břemene a včasnou detekcí mohou zabránit kývání již zvednutého břemene. Díky kombinaci ovládání SafeControl a měření úhlů lana lze předcházet zejména neočekávaným poruchám nebo nepravidelnostem a bezpečněji provádět manipulaci s břemenem. Omezení rozkyvu břemene pomáhá zejména nezkušeným pracovníkům obsluhy jeřábu, snižuje riziko kolizí a zvyšuje bezpečnost během provozu jeřábu.

Sway Control
Omezení rozkyvu břemene minimalizuje výkyvy nákladu pomocí elektronické ochrany SafeControl.
Výhody omezení rozkyvu břemene pro vás
 • Podpora při manipulaci s břemenem prostřednictvím nezávislých korekčních opatření jeřábu
 • Rychlejší a přesnější umístění břemene
 • Předcházení kolizím s jinými stroji a zařízeními
 • Větší bezpečnost - zejména pro méně zkušenou obsluhu jeřábu
 • •    Asistenční funkce, jejíž výhody může každý operátor okamžitě pocítit bez dalšího vysvětlování

Zónově podmíněná adaptace pojezdu jeřábu a kočky

Použití jeřábu nelze vždy předem naplánovat, anebo zůstává na úrovni požadovaného použití v době montáže. Postupem času se mění požadavky kladené na výrobní linky a tím i na funkční zóny jeřábu. Inteligentní bezpečnostní ovládání SafeControl umožňuje obejít dílčí zóny, ve kterých by se jeřáb nebo kočka neměly pohybovat. Takzvané řízení objezdu zablokuje tuto zónu pro jeřáb nebo kočku a zamezí riziku kolizí a ochrání před poškozením.

Pro určité zóny v hale může být smysluplné snížení zatížení jeřábu. Pokud je konstrukce budovy již silně zatížena, je elektronicky zajištěno, aby se jeřáby nemohly v určitých zónách pohybovat s plným zatížením, ale pouze s předem definovaným částečným zatížením.

S několika jeřáby na jedné jeřábové dráze nebo s několika kočkami na jednom jeřábu může distancování jeřábů nebo koček chránit před kolizemi a poškozením. Snímače neustále měří polohu a vzdálenost. Ovládání SafeControl nepřetržitě monitoruje získaná data a v případě odchylky od přednastavených parametrů ihned zasáhne bezpečnostní ovládání a nezávisle nastolí bezpečný stav systému.

Umfahrsteuerung
Elektronické určování dílčích zón a jejich objezd nebo přizpůsobení břemene pomocí inteligentního bezpečnostního ovládání SafeControl.
Výhody distancování jeřábů/koček pro vás
 • Ochrana před kolizemi a poškozením
 • Neustálé senzorické monitorování systému (systémů)
 • Bezpečnostní vypínání systému prostřednictvím Demag SafeControl
Výhody snížení zatížení pro vás
 • Optimální přizpůsobení vašeho jeřábu požadavkům pracovního prostředí
 • Není nutné provádět na místě žádné přestavby
 • Ochrana před poškozením
 • Neustálé senzorické monitorování systému (systémů)
 • Bezpečnostní vypínání systému prostřednictvím Demag SafeControl
Výhody řízení objezdu pro vás
 • Optimální přizpůsobení vašeho jeřábu požadavkům pracovního prostředí
 • Není nutné provádět na místě žádné přestavby
 • Ochrana před kolizemi a poškozením
 • Neustálé senzorické monitorování systému (systémů)
 • Bezpečnostní vypínání systému prostřednictvím Demag SafeControl

Informace o vašem jeřábu jsou vždy po ruce

Elektronika jeřábu zajišťuje bezpečnost při provozu jeřábu. Snímače a inteligentní rozhraní umožňují souběžný sběr dat odrážejících stav jeřábu. Pomocí rádiových ovládání Demag StatusControl a Demag StatusBoard si tato data může zobrazovat obsluha nebo provozovatel jeřábu.

Demag StatusBoard vizualizuje, kolik zátěže se skutečně přepravuje na závěsném háku. Obsluha jeřábu i další osoby v zorném poli panelu mohou snadno prohlížet zprávy o aktuálním stavu a servisní data z ovládání StatusBoard.

StatusBoard
Vizualizace zátěže na panelu StatusBoard přímo na jeřábu.
Výhody ovládání StatusBoard pro vás
 • Indikace zátěže jednotlivých jeřábů nebo souhrnné zátěže
 • Indikace provozních stavů